Podatek dla Sodry wzbudza kontrowersje...


Budynek Sodry w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Według najnowszych ustaleń rządu litewskiego od przyszłego roku zasiłki z tytułu bezrobocia będą wypłacane nie jak do tej pory przez Litewską Giełdę Pracy, a przez "Sodrę".
Jak się okazuje przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia są zaskoczeni ustaleniami, jakoby to ministerstwo miało płacić "Sodrze" za administrowanie wpłat, dlatego też rząd podejmie co do tego ostateczną decyzję w sierpniu.

"Bardzo zaniepokoiło nas stwierdzenie "Sodry", iż za administrowanie wpłat na ubezpieczenie zdrowotne i przelewy do Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego będziemy płacili 1 proc. od zgromadzonych składek, co będzie nas kosztowało około 25-30 mln litów. Jesteśmy nieco zaskoczeni, zwłaszcza, że zmiany mają wejść w życie już w przyłym roku" - powiedziała podczas posiedzenia rządu wiceminister zdrowia Janina Kumpiene. Zdaniem wiceminister, źle się dzieje, gdy urzędy państwowe zaczynają sobie nawzajem płacić.

Minister opieki społecznej i pracy nie zgadza się ze zdaniem poprzedniczki, twierdząc, że proponowanych zmian nie można traktować w kategorii eksperymentu. "Za wzór mogę podać zaświadczenia Centrum Rejestrów, które są wydawane zarówno dla urzędów państwowych, jak i samorządów. Urzędy po prostu rozliczają się ze soba za pełnione funkcje. A co do procentu, myślę, że podczas debaty sejmowej nad nowelizacją ustaw będziemy mogli omówić i rozważyć te sprawy" - powiedział Donatas Jankauskas.

Wraz ze zmianą trybu wypłaty zasiłków z tytułu bezrobocia koszty własne Litewskiej Giełdy Pracy uległyby zmniejszeniu, a zaoszczędzone dzięki temu środki mogłyby zostać przeznaczone na inne funkcje związane z zatrudnieniem. 

Obecnie terytorialne giełdy pracy otrzymują pieniądze na zasiłki dla bezrobotnych od "Sodry". Należy się spodziewać, że dzięki proponowanym zmianom zmniejszy się obciążenie technologii informacyjnych "Sodry", co z kolei usprawni obsługę klientów.

Fundusz wspierania zatrudnienia przewidział w tym roku na zasiłki dla bezrobotnych 276,7 mln litów.

Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy nie zgadza się, aby ten projekt był omawiany razem z projektem ustawy o budżecie "Sodry" na rok 2013.

Na podst. BNS, Kurier Wileński