„Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim


Mat. prom. organizatorów
21-22 listopada 2019 r. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego wspólnie z Instytutem Polskim w Wilnie organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”.


Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Grono uczestników konferencji stanowić będą osoby od wielu lat związane z polonistyką wileńską, współtwórcy filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim, przyjaciele, naukowcy reprezentujący różne polonistyki zagraniczne oraz wszyscy, którzy poczuwają się do związku z Alma Mater Vilnensis.

Konferencja ma szczególny charakter z uwagi na szereg przypadających w tym roku rocznic: 440-lecie założenia Akademii Wileńskiej, 450-lecie unii lubelskiej oraz 100-lecie reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Współczesna polonistyka wileńska, powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego dzięki śp. Prof. Algisowi Kalėdzie w 1993 roku, a więc przed ponad ćwierć wieku, jest spadkobierczynią tradycji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dzisiaj funkcjonuje ona w ramach Instytutu Badań Języków i Kultur Regionu Morza Bałtyckiego.

Biorąc pod uwagę tematykę oraz kontekst konferencji, chcieliby obradować dwutorowo:

  1. omówić prowadzone badania nad polsko-litewskimi kontaktami naukowymi (językowymi, kulturowymi i literackim, historycznymi) oraz perspektywy ich rozwoju;
  2. nakreślić nowe możliwości współpracy w dobie zmian programowych na polonistykach na Uniwersytecie Wileńskim oraz na uczelniach wyższych w Polsce.

Poruszane problemy związków polsko-litewskich będą omawiane w aspekcie kulturowo-literackim, lingwistycznym i edukacyjnym. Przewidziane jest wydanie referatów w postaci zbioru studiów.

Języki konferencji – polski, litewski, rosyjski.

Otwarcie Konferencji odbędzie się 21 listopada br. o godz. 9.00 w sali K. Donelaitisa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, ul. Universiteto 3). W dwudniowych obradach (21-22 listopada) weźmie udział ponad 40 uczestników z rodzimej uczelni oraz z różnych ośrodków akademickich w Polsce, Niemieczech i Rosji.

Program konferencji

„Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Międzynarodowa konferencja naukowa  na Uniwersytecie Wileńskim
Sala K. Donelaitisa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, ul. Universiteto 3)
21-22 listopada 2019 r.

Data: 
21.11.2019 - 09:00 - 22.11.2019 - 09:00