Początki sowietologii-dyskusja i prezentacja monografii


Mat. prom. organizatorów
Instytut Polski w Wilnie zaprasza na dyskusję „Jak badać i studiować Europę Wschodnią?” oraz na prezentację monografii pt. „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939): idee – ludzie – dziedzictwo”, która odbędzie się 16 września 2021 r., o godz. 16.00 w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.W dyskusji udział wezmą: wiceminister spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomėnas, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki i wykładowca Studium – prof. Leszek Zasztowt.  Moderator – Andrzej Pukszto z Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Jednocześnie odbędzie się prezentacja monografii pt. „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie 1930 – 1939, z okazji 90-lecia powołania.  Idee – ludzie – dziedzictwo” (pod redakcją J. Malickiego i A. Pukszty).

Wspomnieniami o Kazimierasie Lukšy, ekonomiście i pracowniku naukowym Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, będzie się dzieliła jego córka dr Ingė Lukšaitė, znana historyk kultury i ceniona badaczka dziejów Reformacji na Litwie.

Organizatorzy: Katedra Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie.

Język spotkania: polski i litewski z tłumaczeniem konsekutywnym.

Prośba dostosować się do aktualnych wymogów pandemicznych.Początki sowietologii-dyskusja i prezentacja monografii
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich
16 września 2021 r., godz. 16.00

Data: 
06.09.2021 - 00:00 - 16.09.2021 - 16:00