Pobiegnij i zdobądź Puchar Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego


Fragment plakatu promocyjnego, fot. Archiwum organizatorów
W sobotę, 26 kwietnia br., o 11.00, w wileńskiej dzielnicy Nowa Wilejka odbędzie się bieg od skrzyżowania ul. Linksmoji i ul. Gerovės do skrzyżowania ul. Gerovės i ul. Pergalės, z pętlą w parku przy stadionie. Długość trasy wynosi 2500 m.
Do udziału w biegu zaprasza się miłośników sportu i wszystkich chętnych do treściwego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach: I grupa - dziewczęta i kobiety oraz II grupa - chłopcy i mężczyźni. Uczestnicy odpowiadają osobiście za własny stan zdrowia, organizatorzy zaś zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych rezultatów w dwóch kategoriach osobno i nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami (I-III miejsce), nagrodami pamiątkowymi (IV-VI miejsce). Dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika, którzy ukończą bieg, przewidywane są nagrody specjalne.

Program
 

11.00-11.45 - rejestracja zawodników biegu na starcie (skrzyżowanie ul. Linksmoji i ul. Gerovės). Przydzielanie numerów startowych
12.00 - start biegu dziewcząt i kobiet
12:20 - sart biegu chłopców i mężczyzn
13.00-13.30 - ceremonia nagradzania zwycięzców przy Centrum Kultury w Nowej Wilejce

Wszyscy uczestnicy, którzy zarejestrują się, otrzymają numer startowy i zgodnie z regulaminem ukończą bieg, wezmą udział w loterii. Rozlosowane zostaną 2 rowery górskie o wartości ponad 1000 lt każdy! (jeden wśród dziewcząt/kobiet, jeden wśród chłopców/mężczyzn).

Organizatorzy: Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Samorządu m. Wilna, Departament Bezpiecznego Miasta, Starostwo Nowej Wilejki, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec, Klub sportowy "4 active"

 
Data: 
26.04.2014 - 11:00 - 14:00