Plac Łukiski pozostanie otwarty


Fot. madeinvilnius.lt
Plac Łukiski pozostaje pod opieką Samorządu miasta Wilna. Przedstawione przez samorząd propozycje poprawy umowy na plac Łukiski z Krajowym Urzędem ds. Ziemi podległym Ministerstwu Rolnictwa były odpowiednie, dlatego obie instytucje powinny w najbliższym czasie podpisać zaktualizowaną umowę dotyczącą placu.
„Dialog się powiódł 
 ważne dodatki, które zaproponowaliśmy, zostały uwzględnione w umowie lub zostaną uwzględnione w przyszłym planie działania, dzięki czemu mamy gwarancje, że plac Łukiski zachowa swoje podstawowe funkcje, które są wspólne wszystkim placom miejskim  wolność zgromadzeń, otwartość i integralność miejską”  powiedział zastępca mera miasta Wilna Vytautas Mitalas.

Według wiceburmistrza samorząd oczekuje obecnie na odpowiedź rządu w sprawie pomnika na placu Łukiskim.

„Jak dotąd mamy konflikt prawny  mamy dwie różne ważne decyzje dotyczące pomnika na placu Łukiskim, chcielibyśmy mieć jasne stanowisko rządu w tej sprawie i mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana w najbliższej przyszłości”  powiedział V. Mitalas.

Samorząd jest zadowolony, że umowa obejmuje dodatki zaproponowane przez stolicę, a plan działań towarzyszących umowie będzie zawierał postanowienia określające plac Łukiski jako przestrzeń publiczną, łączącą funkcje reprezentacyjne, wypoczynkowe, ekspresyjne, zgromadzeń i inne typowe dla europejskich placów miejskich i planowany na placu pomnik nie może dzielić społeczeństwa, ale ma je mobilizować i inspirować.

Ustalono również, że plan działań zostanie przygotowany zgodnie z najlepszymi praktykami krajów zachodnich, zasadami integralności urbanistycznej, zrównoważonego rozwoju, estetyki i innymi kryteriami jakości architektonicznej przewidzianymi w ustawie o architekturze.

Zdaniem V. Mitalasa osiągnięte kompromisy zapewnią, że plac Łukiski nadal będzie najlepiej służył mieszkańcom Wilna.

„W imieniu mieszkańców Wilna mogę podziękować grupie roboczej i instytucjom, które nad tym pytaniem pracowały, które nie poddały się aktywnym próbom włączenia tego tematu do wiru wyborczego i podjęły najlepszą decyzję dla mieszkańców Wilna”  powiedział zastępca mera.

Podkreśla się, że samorząd przestrzega wszystkich wymogów aktów prawnych, zarządzając i nadzorując plac Łukiski, w tym nowo uchwaloną ustawę o placu Łukiskim.

Na podstawie: madeinvilnius.lt