PKN ORLEN wnioskuje o rosyjskie odszkodowania


Fot. PAP
PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową. Obejmują one m.in. dodatkowe koszty poniesione w związku z przerobem tego surowca. Podejmowane działania w zakresie odszkodowań związane są z zamknięciem rurociągu „Przyjaźń”.
 
 

 

„Zgodnie z zapowiedziami wystąpiliśmy do dostawców o odszkodowanie z tytułu ropy zawierającej chlorki organiczne. Zależało nam na precyzyjnym wyliczeniu wszystkich kosztów, które ponieśliśmy, związanych z ochroną instalacji produkcyjnych, a także pozyskaniem czystej, nieskażonej ropy dla utrzymania ciągłości przerobu. (...) Jesteśmy zdeterminowani, aby odzyskać wszystkie koszty, które ponieśliśmy” – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wcześniej Obajtek zapowiadał, że PKN Orlen planuje oszacować do końca 2019 roku potencjalne straty i przedstawić dostawcom roszczenia wynikające ze wstrzymania dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” od kwietnia do czerwca tego roku.

Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” były wstrzymane od 24 kwietnia do 9 czerwca, ze względu na podwyższoną zawartość chlorków organicznych, które mogłyby w trakcie przerobu doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, na Litwie i w Czechach, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 r.

Na podstawie: orlen.pl, biznesalert.pl, money.pl