PKB Litwy wzrośnie


Fot.: Corbis
W roku 2010 na Litwie wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie 2 procent - szacuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
"W roku 2010 produkt krajowy brutto wzrośnie o 2 procent, ponieważ dostrzegalny jest wzrost eksportu na rynku litewskim, jednak niestabilność na rynku światowym finansowym może ujemnie wpłynąć na handel zagraniczny" – powiedziała w poniedziałek, 24 maja, po spotkaniu z premierem Andriusem Kubiliusem przewodnicząca Misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Litwie Catriona Mary Purfield.

Purfield podkreśliła również, że zadłużenie państwa litewskiego wciąż jest ogromne, dlatego trzeba koniecznie temu zaradzić, zmniejszając deficyt. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego deficyt „Sodry” w tym roku osiągnie 3,5 procent produktu krajowego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponuje litewskiemu rządowi, by rozważył możliwość zmniejszenia zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenia powszechnego podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego od samochodów (ma być naliczany na podstwaie poziomu emisji spalin).

„Podatki od nieruchomości są tylko jednym rodzajem podatków. Również ekologiczną opłatę od samochodów można traktować jako alternatywę. Nie oznacza to jednak, że podatek ekologiczny zastąpi akcyzę na samochody – powiedziała minister finansów Litwy Ingrida Šimonytė.

Litwa ma nadzieję zmniejszyć deficyt państwa do 2012 roku o 3 procent produktu krajowego brutto i w ten sposób w 2014 roku wprowadzić euro.

Na podstawie: BNS