Pikieta w Wilnie w obronie polskiego szkolnictwa


Fot. wilnoteka.lt
W poniedziałek 13 grudnia 2010 roku, o godzinie 13.00, w Wilnie przy Pałacu Prezydenckim (al. S. Daukanto 3) odbędzie się pikieta w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie.
Pikietujący będą protestowali:

1) przeciw:
- odgórnemu narzuceniu nauczania w języku państwowym,
- ujednoliceniu programu nauczania i egzaminu z języka ojczystego i państwowego,
- promowaniu szkół z państwowym językiem nauczania kosztem szkół mniejszości narodowych,

2) za:
- zachowaniem tradycyjnego modelu szkolnictwa mniejszości narodowych.

Organizatorami protestu są: Związek Polaków na Litwie i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.