Pierwszoklasiści będą się uczyli z nowego podręcznika języka polskiego


1 września 2018 r. w Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
W nowym roku szkolnym pierwszoklasiści szkół polskich na Litwie będą korzystali z nowych podręczników do nauki języka ojczystego. Podręcznik został wydany w Polsce, ale przez grono ekspertów zaadaptowany do warunków litewskich. Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy wyraziło też zgodę na tymczasowe wykorzystanie podręczników języka polskiego i literatury oraz zeszytów ćwiczeń wydanych w innych państwach Unii Europejskiej na wszystkich poziomach edukacji w szkole ogólnokształcącej.

Problem braku nowych i dostosowanych do potrzeb współczesnej szkoły podręczników w języku polskim Stowarzyszenie Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” sygnalizowało od lat. Poloniści dotychczas korzystają z książek wydanych 20 lat temu. Najnowsze podręczniki języka polskiego i literatury pochodzą sprzed 10 lat. Są one przestarzałe programowo i fizycznie zużyte.

Niestety przygotowanie nowych podręczników jest pracochłonne i kosztowne, nikt się nie podjął napisania nowych. W wyniku wielomiesięcznych dyskusji i negocjacji Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy zgodziło się na wykorzystanie w szkołach polskich na Litwie podręczników wydanych w Polsce.

Od jesieni ubiegłego roku trwały prace nad zaadaptowaniem składającego się z czterech części podręcznika języka polskiego dla klasy pierwszej. Eksperci wprowadzili do książki akcenty litewskie. Na przykład, kiedy mowa jest o symbolach państwowych, obok polskiego Orła Białego umieszczona została litewska Pogoń.

W następnych latach mają być zaadaptowane polskie podręczniki do języka polskiego dla klasy drugiej i trzeciej.

Litewski resort edukacji planuje przygotować odnowione programy nauczania wszystkich przedmiotów, w tym języka polskiego. Do tego czasu aż pojawią się nowe programy, a co za tym idzie – nowe podręczniki, w szkołach polskich na Litwie do nauki języka ojczystego można będzie wykorzystywać podręczniki i pomoce dydaktyczne wydane w innych państwach UE, w tym w Polsce. Minister Algirdas Monkevičius podpisał rozporządzenie, na mocy którego w okresie przejściowym szkoły będą mogły nabyć takie podręczniki, korzystając ze środków tzw. koszyczka ucznia i funduszy własnych.

Zdaniem prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego jest to ważna i przełomowa decyzja. Dotychczas władze oświatowe nie zgadzały się na korzystanie z jakichkolwiek podręczników wydanych poza Litwą. „To bardzo ważne, że ministerstwo oświaty nareszcie zrozumiało, że problem braku podręczników dla szkół polskich należy pilnie rozstrzygnąć. Udało się nam przekonać urzędników, że sprowadzenie książek z Polski jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem” – powiedział Wilnotece Józef Kwiatkowski.

Maluchy, które we wrześniu tego roku przyjdą do pierwszych klas w szkołach polskich na Litwie otrzymają nie tylko nowe podręczniki. Każdy z nich w prezencie dostanie tornister z wyprawką.

14 września Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” organizuje II Targi Edukacyjne – prezentację dorobku szkół polskich. Ubiegłoroczne targi na placu Łukiskim w Wilnie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bogatą ofertę edukacyjną, korzyści wynikające z kształcenia dziecka w języku ojczystym i osiągnięcia uczniów na stoiskach wystawowych przedstawiły wileńskie szkoły-przedszkola, szkoły podstawowe, progimnazja i gimnazja. Wystąpiły szkolne zespoły taneczne, wokalne i teatralne. W tym roku odbędzie się podobna prezentacja, w równie prestiżowym miejscu – na placu Katedralnym.

Na podstawie: inf.wł.