Pierwsze weto Gitanasa Nausėdy


Prezydent Litwy Gitanas Nausėda/ fot. president.lt
Prezydent Gitanas Nausėda zawetował poprawki do ustawy przewidującej możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń przez izby handlowe i rzemieślnicze. Zdaniem prezydenta, poprawki są sprzeczne z Konstytucją i zasadami racjonalnego zarządzania majątkiem państwowym.
  
Prezydent Gitanas Nausėda przekazał sejmowi do ponownego rozpatrzenia poprawki korzystne dla izb handlowych i rzemieślniczych, zgodnie z którymi mogłyby one nieodpłatnie rezydować w pomieszczeniach państwowych i samorządowych – poinformował urząd prezydenta.

Zdaniem prezydenta, który zawetował nowelizację ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 9 lipca br., poprawki przewidujące prawo do korzystania z lokali państwowych i samorządowych na podstawie umowy użyczenia jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi i zasadami racjonalnego zarządzania majątkiem państwowym. 
„Majątek państwowy powinien być zarządzany racjonalnie, w interesie publicznym. Nie jest dopuszczalne, by korzyści odnosiły poszczególne osoby lub grupy społeczne“ – w komunikacie urzędu prezydenta cytowany jest Gitanas Nausėda.

Sejm, pomimo negatywnych wniosków rządu i sejmowej Komisji ds. audytu zatwierdził nowelizację wyżej wymienionej ustawy, przygotowaną przez Irenę Šiaulienė, przedstawicielkę socjaldemokratycznej partii pracy i liberała Simonasa Gentvilasa.

Według I. Šiaulienė, działające w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu izby handlowe, przemysłowe i rzemieślnicze są zwolnione od płacenia za pomieszczenie, ponieważ organizacje te wykonują zlecienia państwowe - wydają certyfikaty niezbędne przy eksporcie towaru do krajów spoza UE, oceniają kompetencje w placówkach kształcenia zawodowego, ich członkowie wchodzą w skład państwowych komisji egzaminacyjnych.

Naglis Puteikis z Komitetu ds.audytu podkreśla z kolei, że izby chętnie angażują się w działalność komercyjną i są w stanie zapewnić sobie środki na wynajem pomieszczeń. 

Na podstawie: bns.lt, elta.lt