Pierwsze głosowanie nad poprawką do Konstytucji ws. bezpośrednich wyborów merów


Fot. BNS
Poprawkę do Konstytucji legalizującą bezpośrednie wybory merów we wtorek, 18 stycznia, w pierwszym głosowaniu poparło jednogłośnie 130 posłów.
Drugie i ostateczne głosowanie ws. przyjęcia tej poprawki będzie się mogło odbyć po upływie co najmniej 3 miesięcy.

Zgodnie z Konstytucją, w obu głosowaniach poprawkę ma poprzeć co najmniej 94 posłów ze 141-osobowego składu Sejmu RL.

Proponuje się wpisanie do Konstytucji założenia, że prawo do samorządności realizowane jest poprzez rady samorządów i merów samorządów.

W kolejnym artykule ma zostać wpisane, że obywatele Litwy i inni stali mieszkańcy jednostki administracyjnej wybierają radnych oraz merów samorządów na czteroletnią kadencję w oparciu o powszechne, równe i bezpośrednie prawo wyborcze w tajnym głosowaniu.

Sejmowa opozycja zabiegała o określenie w Konstytucji również statusu mera, ostatecznie jednak ze względu na różnicę opinii postanowiono wpisać do Konstytucji jedynie założenie dotyczące bezpośrednich wyborów merów.

Status mera zostanie określony w Ustawie o samorządzie terytorialnym. Pracować nad tym będzie powołana w tym celu w Sejmie specjalna grupa robocza.

Potrzeba wpisania bezpośrednich wyborów mera do Konstytucji zaistniała po tym, gdy Sąd Konstytucyjny orzekł, że nie są one możliwe bez zmiany Ustawy Zasadniczej państwa. Ogłoszone w kwietniu ubiegłego roku orzeczenie wejdzie w życie 3 maja 2023 roku przed upływem kadencji obecnych merów.

Na podstawie: bns.lt