Pierwsza kara za komentarze!


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Kompania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty.
27 stycznia 2012 r. Sąd dzielnicowy miasta Kowna wydał nakaz karny za poniżające i nawołujące do dyskryminacji na tle narodowościowym komentarze dla mieszkańca Kowna Andriusa Bražėnasa. Za swoje komentarze: „ši nelojali Lietuvai šūdlenkių šunauja nebus išvyta iš Lietuvos, tol dergs mūsų valstybė“ (tłum. „to nielojalne Litwie stado „gównpolaków“ nie będzie wypędzone z Litwy, doputy będą zanieczyszczać państwo“), „tokie šūdlenkių išsikalbėjimai vyktų kokioje nors Kaukazo ar Vidurinės azijos šalyje, ŠŪDLENKIAM būtų padaryta Baltramiejaus naktis ir baigtųsi tos nesąmonės. Komuniagos debilai prisižadėjo visokių nesąmonių, o dabar ŠŪDLENKIAI, kurstomi Lenkijos lenkų reikalauja įvykdyti įsipareigojimus. Tegul apsišikėliai prašo pas komuniagą AM B. Lai paverkia prie kapo“ (tłum. „gdyby takie wypowiedzi „gównopolaków“ miały miejsce w jakimkolwiek państwie Kaukazu czy Azji środkowej, „GÓWNPOLAKÓW“ spotkałaby noc Św. Bartłomieja i skończyłyby się te bzdury. Debile komuniści naobiecali różnych bzdur, a teraz „GÓWNPOLACY“, podżegani przez polskich Polaków wymagają wykonywać zobowiązania. Niech „obesrańcy“ proszą u komunisty AM B. Niech popłaczą przy grobie“) oraz „Apsišikęs šūdlenki, užsičiaupk ir eik gult į būdą“ (tłum. „Obesrany Polaku, zamknij się i idź do budy“), autor został ukarany ograniczeniem wolności na okres 6. miesięcy. Sąd zobowiązał go również do 40 godz. prac społecznych w ośrodkach opieki zdrowia lub organizacjach pozarządowych, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym wieku itp.

Jest to pierwsza kara na podstawie jednego z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka skierowanej do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampani zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Kolejni dwaj oskarżeni za podobne komentarze czekają na decyzje karne.

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy.