Pierwsi lekarze ratunkowi zaczęli pracę na Litwie


Fot. sam.lrv.lt
W tym roku siedmiu licencjonowanych lekarzy ratownictwa medycznego podjęło już pracę w szpitalnych oddziałach przyjęć – szybkiej pomocy medycznej w Wilnie i Kownie. W ten sposób rozpoczęło się wdrażanie nowego modelu natychmiastowej zintegrowanej pomocy medycznej, który zdaniem Ministerstwa Ochrony Zdrowia zapewni zmiany w systemie obsługi pacjenta.
Na Litwie do tej pory w oddziałach przyjęć – szybkiej pomocy medycznej – usługi medyczne świadczyli specjaliści (rodzinni, lekarze chorób wewnętrznych, lekarze medycyny prcy i in.), pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne. Założeniem nowego modelu jest, że w placówkach tych mają pracować specjalnie wyszkoleni lekarze ratunkowi, którzy będą w stanie udzielić pacjentowi pomocy medycznej w szerokim zakresie i samodzielnie pomóc w nagłych wypadkach (zasada jednego okienka) w trybie 24/7.

Pierwszych siedmiu lekarzy ratunkowych rozpoczęło już pracę w uniwersyteckich i ogólnokrajowych szpitalach w Wilnie i Kownie.

Wiedza lekarzy ratunkowych jest niezwykle rozległa. Mają kompetencje do świadczenia usług chirurgicznych, terapeutycznych, pourazowych, położniczych, a także z zakresu chorób dziecięcych i diagnostyki radiologicznej. Dzięki temu będą w stanie udzielić szybkiej pomocy medycznej bez konieczności odsyłania pacjentów do innych specjalistów.

Ministerstwo przewiduje, że w ciągu dziesięciu lat lekarze ratunkowi stopniowo będą zastępować dotychczasowych pracowników oddziałów przyjęć – szybkiej pomocy medycznej. Resort planuje, że w przyszłości tacy specjaliści pojawią się we wszystkich oddziałach szybkiej pomocy medycznej.

„Mamy nadzieję, że obecność lekarzy ratunkowych nie tylko wpłynie na poprawę dostępu do usług szybkiej pomocy medycznej, lecz także stworzy warunki dla stopniowego zmniejszania liczby konsultacji u innych specjalistów w oddziałach ratunkowych oraz pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie funduszy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego” – twierdzi wiceminister ochrony zdrowia Lina Jaruševičienė.

W 2016 roku Ministerstwo Ochrony Zdrowia przygotowało wraz z rezydentami normę medyczną lekarza ratunkowego, która określa jego funkcje, obowiązki, prawa, kompetencje i odpowiedzialność. W minionym roku przyznano mu prawo do pracy w oddziałach przyjęć – szybkiej pomocy medycznej oraz do otrzymywania wynagrodzenia za świadczone usługi. W zeszłym tygodniu Rada ds. Obowiązkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych ustaliła podstawową cenę za konsultację u lekarza ratunkowego.  

Resort zdrowia szacuje, ilu lekarzy trzeba będzie przyjąć na rezydencję i wyniki te przedłoży Ministerstwu Oświaty i Nauki. Prawdopodobnie będzie to liczba ok. 300. Obecnie na Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych w Kownie studiuje 45 lekarzy ratunkowych – rezydentów, a na Uniwersytecie Wileńskim – 35.

Model szybkiej, zintegrowanej pomocy medycznej funkcjonuje już w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych. Rozwijany jest on także m.in. w Belgii, Holandii, Estonii, Chorwacji i Słowenii.

Na podstawie: sam.lrv.lt, lrt.lt