Pieniądze dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych


Usuwanie skutków burzy w rejonie solecznickim, fot. A. Kołosowski
Kancelaria Premiera Litwy ogłosiła, że państwo zamierza przyznać środki finansowe dla samorządów, które najbardziej ucierpiały w tegorocznych klęskach żywiołowych. Pieniądze zostaną wyasygnowane z rządowego funduszu rezerwowego.
Tegoroczne burze i silne wiatry dotknęły niemalże całą Litwę, najbardziej ucierpiały rejony: solecznicki, uciański i Neringa w obwodzie kłajpedzkim. Zostały połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne, zerwane dachy domów i zabudowań gospodarskich. Grad i silna ulewa zniszczyły znaczną część plonów, zwłaszcza zboża. „Na dany moment skutki burzy zostały usunięte, mieszkańcy naprawiają zniszczone gospodarstwa. Czekamy na pomoc finansową od państwa, żeby móc rekompensować ludziom straty” - powiedział dyrektor administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Bolesław Daszkiewicz.

„W funduszu rezerwowym nie ma dużo pieniędzy, wydaje się jednak, że część z nich będziemy musieli przyznać niektórym samorządom” - powiedział Deividas Matulionis z Kancelarii Premiera Litwy. Ogólna kwota, o którą ubiegają się władze samorządowe, wynosi 3,9 mln litów.

Podczas przyznawania środków finansowych priorytetowo będą traktowani mieszkańcy, którzy potrzebują pieniędzy na przywrócenie odpowiednich warunków do życia, czyli na naprawę domów. Zostaną również uwzględnione: społeczna sytuacja mieszkańców, zakres wyrządzonej szkody oraz to, jaką część strat uiszczą firmy ubezpieczeniowe.

Na podstawie: delfi.lt, inf.wł.