Pielgrzymi z Białegostoku docierają do Ostrej Bramy


Pielgrzymi w drodze do Wilna, fot. www.wspolczesna.pl
Dziś docierają do Wilna pielgrzymi, którzy już po raz XVIII wyruszyli w Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymce Białystok-Grodno-Wilno. Hasło pielgrzymki brzmi: "Bądźmy świadkami Miłości, jak Maryja Matka Miłosierdzia".
16 sierpnia 2010 r. o godz. 5.30 sprzed białostockiej katedry po uroczystej mszy świętej prawie 250 osób wyruszyło do sanktuarium Maryjnego w Ostrej Bramie.

Podobnie jak różny jest wiek pielgrzymów, tak różne są intencje: "Dziewięć dni to jest prawie 300 km. Idę pierwszy raz, myślę, że zawsze można się sprawdzić" – mówi jeden z pielgrzymów. Inny dodaje, że wyrusza na szlak pierwszy raz, ponieważ pielgrzymka wiedzie przez Białoruś: "Tam mieszkała moja babcia. Tam się urodziła moja mama. Chcę zobaczyć ziemie, które kiedyś należały do nas". Niektórzy idą, by dziękować za otrzymane łaski, inni traktują pielgrzymkę jako czas zadumy nad swoim życiem.

Prawie 300 km w dziewięć dni muszą pokonać uczestnicy tegorocznej Ekumenicznej Pielgrzymki Pieszej. W Grodnie dołączą do nich pielgrzymi z Białorusi. Dwa etapy pielgrzymki prowadzą przez Polskę, cztery dni pielgrzymi idą przez Białoruś i trzy dni przez Litwę. Najkrótszy etap pielgrzymki wynosi 21 km i obejmuje trasę z Kuźnicy Białostockiej do Grodna. Najdłuższy – 44 km – wiedzie przez Białoruś, z Nowego Dworu do Radunia. Pielgrzymi, jak co roku, nawiedzą wszystkie kościoły i cerkwie znajdujące się na ich szlaku.

Zakończenie pielgrzymki i powrót do Białegostoku planowany jest po noclegu w Wilnie, w dniu 25 sierpnia w godzinach popołudniowych. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Wojciech Dąbrowski.

Pielgrzymi przejdą od strony Jaszun przez szosę Lidzką, ulicami Liepkalnio i Ostrej Bramy w godzinach od 13 do 15. Ruch ulicami może być utrudniony.

Na podstawie: Inf. wł., www.opoka.org.pl