Perłowy jubileusz zespołu „Solczanie”


Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” , fot. Jerzy Karpowicz
Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” w sobotę, 10 lutego zaprosił sympatyków swojej twórczości do Centrum Kultury w Solecznikach na jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Złożyło się nań ponad 40 numerów! Dużo? Rzeczywiście dużo. Były jednak tak przemyślane, tak skomponowane, że widzowie ani się obejrzeli, a nadszedł czas na huczne finałowe oklaski.Pierwsza część koncertu była hołdem złożonym miejscowym tradycjom: autentycznym pieśniom i tańcom tego regionu oraz ukłon w stronę wielokulturowości rejonu solecznickiego.

„Uważam, że jest to niezwykle ważna próba dotarcia do folkloru Wileńszczyzny. »Solczanie« całą pierwszą część występu poświęcili miejscowym pieśniom, miejscowym tańcom. Oczywiście, folklor różnych regionów Polski jest piękny, barwny, ale przecież Polacy wileńscy mają przepiękne własne pieśni, pieśni, które wyrosły z tej ziemi. Są dowodem na to, że Polacy są tu od wieków. Dlaczegóż by nie mieli ich śpiewać?” – powiedział Wilnotece etnomuzykolog Gustaw Juzala, współkierownik zespołu etnograficznego „Łałymka” z Białej Waki w rejonie solecznickim. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, fot. Jerzy Karpowicz

Rejon solecznicki jest rejonem wielonarodowościowym: prawie 80 proc. jego mieszkańców stanowią Polacy, mieszkają tu też Litwini, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Cyganie, Żydzi. Artyści wykonali barwną składankę pieśni i tańców narodów zamieszkujących rejon. W drugiej części koncertu „Solczanie” zaprezentowali tańce i pieśni z różnych regionów Polski.

 
 Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, fot. Jerzy Karpowicz

Piękne tańce i śpiewy artystów dopełniła świetna oprawa plastyczna – zarówno na scenie, jak też we foyer. Zadbała o to współpracująca od wielu lat z Centrum Kultury w Solecznikach malarka i historyk sztuki z Gdańska Anna Szpadzińska-Koss. A inspirację zaczerpnęła z twórczości Zofii Stryjeńskiej – najbardziej znanej polskiej artystki plastyka dwudziestolecia międzywojennego.

Koncert w elegancko urządzonym – po renowacji – Centrum Kultury w Solecznikach zgromadził wielu sympatyków zespołu „Solczanie”. Przypomnijmy, grupa powstała w 1987 roku. Jej założycielką i pierwszą wieloletnią prezes była Zofia Griaznowa. Początkowo zespół składał się tylko z chóru, który prowadziła Czesława Żukowska-Nakrewicz, później doszły grupa taneczna, kapela, a ostatnio również grupa dziecięca. W swoim czasie dał impuls do powstania w rejonie solecznickim innych ludowych zespołów pieśni i tańca, jak na przykład „Ejszyszczanie”, „Turgielanka”, „Znad Mereczanki”.

Na koncert przybyli ci, którzy w różnych okresach byli związani z „Solczanami”, a nawet pamiętają same jego początki.

„Solczanie” – to zespół wielopokoleniowy. Śpiewają seniorzy, tańczą i śpiewają średnie pokolenie oraz najmłodsi. Są jak jedna duża zgrana rodzina z najlepszymi tradycjami. Liczba uczestników zespołu waha się w granicach od 80 do 90: około 25 chórzystów, 6 par tancerzy, kapela oraz około 30-osobowa grupa dziecięca.

 Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, fot. Jerzy Karpowicz

Kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” od początku 2016 roku jest Barbara Suckiel. Przejęła kierownictwo od Renaty Brasel, która pełniła te obowiązki przez 20 lat (1995–2015). À propos, pani Renata przez jakiś czas łączyła obowiązki kierownika artystycznego w „Solczanach” z kierownictwem artystycznym Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. „Przekazałam kierownictwo zespołu naprawdę w dobre ręce” – mówi. Prezesem zespołu jest Regina Sokołowicz. Nad choreografią „Solczan” czuwają Bożena Danielė i Liana Malinowska. Kierownikiem kapeli jest Gienadij Afanasjew – klarnecista, saksofonista, wykładowca akademicki z kilkudziesięcioletnim stażem dba o aranżacje. To dzięki niemu „Solczanie” mają profesjonalny akompaniament. Gra w kapeli już 28 lat. „Maestro” – tak go nazywają.   

 Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, fot. Jerzy Karpowicz

Jubileuszowy koncert zakończyła wykonana przez wszystkich artystów piosenka „Soleczniki” autorstwa Janusza Laskowskiego.

Po występie nadszedł czas na tradycyjne przy takich okazjach pozdrowienia, odznaczenia i prezenty.

Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej otrzymał dyplom uznania mera samorządu rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza. „Za twórczą postawę na rzecz kultywowania dziedzictwa kulturowego rejonu solecznickiego oraz promowanie wartości świadczących o naszej tożsamości narodowej. Niech słowa uznania i wyrazy wdzięczności za trud będą motywacją do realizacji celów i marzeń na kolejne lata działalności” –  napisano w uzasadnieniu. Dyplomy uznania mera samorządu otrzymali również wszyscy dorośli członkowie zespołu.

Dyplomy uznania Sejmu RL wręczono B. Suckiel (kierownik artystyczny), R. Sokołowicz (prezes), B. Danielė (choreograf), L. Malinowskiej (choreograf), G.Afanasjewowi (kierownik kapeli). 

 Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, fot. Jerzy Karpowicz

Wieloletni uczestnicy Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” Jadwiga Sinkiewicz, Halina Smykowska, Antoni Siemienowicz, Michał Dudojć, Franciszek Mickielewicz otrzymali dyplomy uznania minister kultury Republiki Litewskiej Liany Ruokytė-Jonsson.

Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie „Złotą Odznaką Związku Polaków na Litwie” zostały uhonorowane kierownik artystyczna zespołu Barbara Suckiel, jak również Halina Smykowska i Irena Gredziuszko. Dyplomy uznania ZPL otrzymali Maria i Mirosław Chaczkowscy, Krystyna i Tadeusz Kolendo, Jolanta i Michał Wołosewiczowie, Wiktor Bartoszewicz.

Odznaczenia i życzenia uzupełniły też prezenty dla zespołu: 2 tys. euro od samorządu rejonu solecznickiego, wycieczka do Brukseli od europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz ufundowane wyjazdy do Łomży (w czerwcu br. na jubileusz miasta) i Tarnowa Podgórnego (na Kaziuki).

Drodzy „Solczanie”, kolejnych jubileuszy, udanych koncertów i wdzięcznej publiczności!


Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz, Tomasz Karazo
Montaż: Aleksandra Konina