PE za zniesieniem zmiany czasu w UE


Fot. sumin.lrv.lt
Parlament Europejski w Strasburgu we wtorek, 26 marca, opowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach UE zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 roku. Najbliższa tymczasem nastąpi już w nadchodzącą niedzielę, 31 marca.

Za regulacjami, które mają znieść w państwach UE zmianę czas, głosowało we wtorek 653 posłów: 410 było „za”, 192 – „przeciwko”, 51 wstrzymało się od głosu.  

Europosłowie liczą na to, że rozmowy między Parlamentem, Komisją i Radą będą krótkie i że przepisy zostaną ostatecznie zatwierdzone jeszcze w kwietniu. Dla krajów, które wybrały czas letni oznacza to, że mieszkańcy będą przestawiali zegarki po raz ostatni w marcu 2021 roku. 

Według Parlamentu Europejskiego za takim rozwiązaniem przemawiają wyniki badań, zgodnie z którymi zmiana czasu nie przynosi prawie żadnych oszczędności, ma za to szkodliwy wpływ na zdrowie – w dniach po zmianie czasu dochodzi do większej liczby wypadków samochodowych i zawałów serca, gorsze wyniki mają też uczniowie w szkołach.

Teraz rządy państw będą musiały się porozumieć, by w Europie nie powstało zbyt wiele stref czasowych. Przypomnijmy, przeprowadzony jesienią ub. roku na Litwie sondaż wykazał, że 62 proc. dorosłych mieszkańców Litwy opowiada się za tym, by w kraju na stałe wybrany został czas letni.  

Sondaż przeprowadzony w listopadzie ub. r. na zamówienie Ministerstwa Komunikacji przez litewsko-brytyjską spółkę badania rynku i opinii publicznej „Baltijos tyrimai” wykazał, że 62 proc. dorosłych mieszkańców Litwy opowiada się za tym, by na stałe wybrany został czas letni. Wybór ten bardziej popierają osoby powyżej 50 roku życia, mieszkańcy centrów rejonowych oraz małych miasteczek. Za czasem zimowym opowiadają się bardziej mieszkańcy dużych miast, jak również – respondenci mieszkający na zachodzie kraju (w okręgach kłajpedzkim i telszańskim) oraz w regionach wschodnich (wileńskim i uciańskim). 10 proc. dorosłych mieszkańców kraju odpowiedziało, że kwestia ta jest dla nich nieważna, nieaktualna lub nie mają wyraźnego zdania na temat tego, który z wariantów wybrać. Tak częściej odpowiadali młodzi w wieku do 30 lat, studenci, kierownicy przedsiębiorstw, emeryci, bezrobotni.

17 grudnia ub. r. premierzy państw bałtyckich uzgodnili w Wilnie, że zachowają wspólną strefę czasową po tym, gdy UE zrezygnuje z corocznych zmian czasu.  

Polska również zamierza się zdecydować na czas letni.  

Na podstawie: PAP, IAR, sumin.lrv.lt, bns.lt