Październik – miesiącem misyjnym


Fot. misijos.katalikai.lt
W październiku 2019 roku na Litwie, jak i w innych krajach, przeżywaliśmy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Przyjeżdżając do różnych miejsc Litwy, żeby przedstawić inicjatywę oraz cele tego wydarzenia w Kościele powszechnym, nieraz słyszałem pytanie od ludzi: „Czy i w następnym roku będzie nadzwyczajny miesiąc misyjny?”. Minął rok, oto znów jest październik, i znów przeżywamy miesiąc misyjny, tylko już nie „nadzwyczajny”.

Może nie wszyscy wiedzą, że październik jest miesiącem misyjnym dla wszystkich chrześcijan na świecie. Początek tej tradycji – to inicjatywa papieża Piusa XI: w 1926 roku ustanowił on Światowy Dzień Misyjny, żeby „odrodzić” zniszczone podczas I wojny światowej misje. Miesiąc misyjny rozpoczyna się 1 lipca, w dniu wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus (w 1927 roku razem ze św. Franciszkiem Ksawerym była ona ogłoszona patronką misji). Kulminacją miesiąca misyjnego jest Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października.

Od II Soboru Watykańskiego (1962–1965) w Kościele zaczęła się formować nowa i coraz mocniejsza świadomość misyjna. Zachęcała ona do coraz lepszego poznania, zgłębiania, przemyślenia i przeżywania wypływającego z chrztu św. powołania do misji, nie „epizodycznego”, ale posiadającego ważne i powszechnie uznane kryteria. Coraz bardziej aktualną stawała się potrzeba wybrania konkretnego okresu, w którym cały lud Boży skupi uwagę na misji Kościoła powszechnego. Tak od końca 7-ego dziesięciolecia – dzięki Wspólnocie Rozkrzewiania Wiary – cały październik stał się miesiącem, poświęconym misji Kościoła powszechnego.

Kulminacją tej pięciotygodniowej podróży „Miesiąca Misyjnego” jest Światowy Dzień Misyjny. Dzisiaj dziełami Miesiąca Misyjnego zajmują się papieskie wspólnoty misyjne. Od czerwca 2019 roku są one i na Litwie: reprezentują je Krajowe Dzieła Misyjne, które współpracują z konferencją biskupów Litwy, także z diecezjami, zgromadzeniami zakonnymi, organizacjami kościelnymi. „Jak oddychanie nie zatrzymuje się, dopóki człowiek jest żywy, tak i zapał misjonarski nie może ograniczyć się do jednego dnia w roku, jeżeli nie chcemy ryzykować zaszkodzić przyszłości Kościoła i własnej chrześcijańskiej egzystencji” (Paweł VI).

Właśnie z tego powodu w ważnym posoborowym dokumencie Ecclesiae Sanctae stwierdza się, że Światowy Dzień Misyjny powinien być spontanicznym wyrazem ducha misyjnego, który każdego dnia jest podtrzymywany poprzez modlitwę i ofiarę. „Rozprzestrzenianie się zlaicyzowanej kultury, która wydaje się panować w społeczeństwach zachodnich, w kontekście kryzysu rodziny, spadku liczby powołań i starzenia się duchowieństwa 7 rodzi niebezpieczeństwo, że Kościoły te zamkną się w sobie, przestaną patrzeć z nadzieją w przyszłość i ograniczą swoje działania misyjne. To właśnie jest właściwy moment, aby zaufać Opatrzności Boga, który nigdy nie opuszcza swojego ludu i mocą Ducha Świętego prowadzi go ku spełnieniu swojego odwiecznego zamysłu zbawienia” (Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 2007).

Październik 2020 roku

Dla wielu narodów świata cały miesiąc październik stał się „Miesiącem Misyjnym”, którego zadaniem – przygotowując przeróżne inicjatywy – jest przypomnieć dla każdego ochrzczonego o jego obowiązku uczestnictwa w powszechnej misji Kościoła. Motto Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w 2019 roku „Ochrzczeni i posłani” miało zachęcić wszystkich wierzących do aktywnego uczestnictwa w powszechnej misji Kościoła.

Tegoroczne motto „Oto ja, poślij mnie!” podkreśla, że w tym Światowym Dniu Misyjnym serce otwiera się ku niezmierzonym przestrzeniom misji: każdy z nas powinien poczuć się ważnym i niezastąpionym członkiem Kościoła w zobowiązaniu głoszenia Ewangelii. Papież Franciszek zaprasza nas nie delegować innych do ewangelizowania świata, ale samym natychmiast włączać się w tę misję. Jesteśmy przekonani, że misyjna świadomość miejscowego Kościoła rodzi się z pojęcia, że każdy wierzący i każda wspólnota ma swoje powołanie misyjne; dlatego każda parafia i wspólnota staje się misjonarzem, jeżeli przyjmuje swoją misję i ją wypełnia, jednocząc się po bratersku z wszystkimi wierzącymi.

„We wszystkich krajach październik powinien być miesiącem Powszechnej Misji. Przedostatnia niedziela października jest nazwana Światowym Dniem Misyjnym, ten dzień jest szczytem katolickiej świętości i powszechnej solidarności (Jan Paweł II, 1980).

Misyjna modlitwa różańcowa 

Chcąc pomóc wspólnotom parafialnym modlić się w październiku za misje, Krajowe Dzieła Misyjne, podobnie jak w ubiegłym roku, także teraz zdecydowały się zaproponować grupom parafialnym i kościelnym tę bezpłatną książeczkę o treści duchowej. Na Litwie w październiku wierni tradycyjnie odmawiają Różaniec do Najświętszej Maryi Panny. Jest oczywiste, że z powodu utrudnień, spowodowanych pandemią, można odmawiać różaniec także w domu indywidualnie. Jednak swoimi myślami i sercem koniecznie jednoczmy się z całym modlącym się Kościołem, w czym może pomóc i ta książeczka, którą można też znaleźć w internecie. Życzymy, by kierujący wspólnotami prowadzili swoich wiernych tą drogą modlitwy, otwartą na potrzeby świata. W książeczce znajdziecie Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2020 roku, także cytat z encykliki „Laudato Si” („Bądź pochwalony”) 2015 roku. Papież Franciszek oficjalnie wyznaczył okres od 24 maja 2020 roku do 24 maja 2021 roku jako czas na refleksję o naszym „wspólnym domu” – naszej planecie i jej ochronie.
 
Ta refleksja na temat ekologii jest uzasadniona Tradycją i Magisterium Kościoła. Codzienna modlitwa różańcowa staje się okazją do duchowego zjednoczenia z ubogimi braćmi i siostrami na całym świecie (temat misji), nie zapominając i swojego środowiska, w którym żyjemy, a które powinniśmy chronić (temat ekologii chrześcijańskiej). Nasza codzienna modlitwa będzie jeszcze bardziej prawdziwa, jeżeli zdołamy zrobić jakieś konkretne dobre uczynki dla dobra ubogich na całym świecie.

Gorąco życzymy, by ta książeczka była nie tylko po prostu raz przeczytana. Niech w miesiącu październiku będzie ona ciągle brana do rąk, czytana, używana. I by każdy z nas, także na Litwie, także w 2020 roku, mógł odpowiedzieć tymi słowami na zaproszenie Pana: „Oto ja! Poślij mnie!”. 

Co konkretnie robić w Miesiącu Misyjnym?

  1. Przeżywać czas łaski, aby każdy wierzący i każda wspólnota duchowo się odnowiła i jeszcze bardziej uświadomiła swoje misyjne powołanie, wypływające z Chrztu świętego.
  2. Dać swojej wierze naprawdę „katolicki”, powszechny oddech, szczerze pokonując wszelkie zamknięcie się od innych, podział ludzi, jakąkolwiek pokusę ograniczenia się tylko do liturgii.
  3. Modlitwą i dobrymi uczynkami towarzyszyć działalności misjonarzy na całym świecie, ofiarować tajemnice swojego bólu i cierpienia za zbawienie świata.
  4. Zachowywać solidarność wspólnot chrześcijańskich oraz dzielenie się dobrami nie tylko z hojności swego serca, ale też z potrzeby braterstwa w Kościele powszechnym.
  5. Wyjść „z murów”, do ludzi, świadczyć, że Pan Jezus przyszedł i ciągle chodzi po ulicach świata, żeby nas zbawić. Być niemającym granic zakwasem i zachętą braterstwa – w rodzinie, parafii, miejscach życia codziennego.
Ks. Alessandro Barelli SDB
Dyrektor Krajowych Dzieł Misyjnych

Więcej informacji w załączniku lub na misijos.katalikai.lt.
 


Data: 
01.10.2020 - 10:30 - 31.10.2020 - 14:00