Patroni Roku 2024: abp Antoni Baraniak


Mat. prom. organizatorów
Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza spotkanie z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem SDB, autorem książki „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”, które odbędzie się 5 października 2023 r., o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 305).
Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka – metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość – ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Z tej okazji Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza na spotkanie z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem SDB, autorem książki „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”.

Ks. dr. Jarosław Wąsowicz to salezjanin, doktor nauk historycznych, duszpasterz kibiców, członek Federacji Młodzieży Walczącej. Autor setek prac o tematyce historycznej i społecznej, na Wileńszczyźnie znany przede wszystkim jako działacz społeczny.

Abp Antoni Baraniak był człowiekiem do końca wiernym swojemu kapłańskiemu i zakonnemu powołaniu, odpowiedzianym i godnym zaufania. Te cechy sprawiły, że był sekretarzem dwóch wielkich prymasów Polski: kard. Hlonda i kard. Wyszyńskiego. Niespodziewanie, bez aktu oskarżenia 27 miesięcy spędził w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej, gdzie go poddawano torturom. Nigdy nie doczekał się zadośćuczynienia. Po uwolnieniu wrócił do swoich obowiązków, wkrótce też został ustanowiony arcybiskupem metropolitą poznańskim jako ten, który odznacza się „niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, pobożnością, gorliwością duszy, pasterską mądrością, roztropnością i ludzkimi cnotami”. I w taki właśnie sposób ten Niezłomny Pasterz do końca swoich dni ofiarnie służył Kościołowi.

Prymas Wyszyński wielokrotnie powtarzał, że abp Baraniak był prawdziwym męczennikiem, a na jego pogrzebie powiedział, że to, co przygotowywano przeciwko niemu, biskup wziął na swoje ramiona.

„Biskup Baraniak uwięziony (…) był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił na Miodową w 1956 roku tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swej egzystencji psychofizycznej. Pozostał człowiekiem drobnym, (…) choć niezwykle aktywnym, podejmującym każdy trud bez wahania. (…) O tym, co wycierpiał, można się było dowiedzieć tylko od współwięźniów. (…) Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on wziął na siebie jak gdyby ciężar całej odpowiedzialności prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź. Wyraża się ona z mojej strony w głębokim szacunku dla tego człowieka, a zarazem w serdecznej wdzięczności wobec Boga, że dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na nim spokojnie oprzeć.” (Fragment przemówienia żałobnego kard. Stefana Wyszyńskiego, wygłoszonego podczas pogrzebu abp. A. Baraniaka 18.08.1977 r.)

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu: Patroni Roku 2024, w ramach którego uczestnicy będą mogli bliżej poznać postaci, które Sejm i Senat RP wybrały jako patronów kolejnego roku.

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polacy i Polonia za granicą 2023 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ im. Jana Olszewskiego.

Organizator: Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Patroni Roku 2024: abp Antoni Baraniak
Dom kultury Polskiej w Wilnie
5 października 2023 r., godz. 18:00
Wstęp wolny

Data: 
05.10.2023 - 18:00