Patriotyczno-muzyczne widowisko „...zabrane marzenia...”


Mat. prom. organizatorów
Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka” uprzejmie zaprasza na patriotyczno-muzyczne widowisko „...zabrane marzenia...”, które odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


W programie weźmie udział zespół Folk Vibes, który powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Zespół poszukuje nowych form przekazu artystycznego, aranżując pieśni regionalne Wileńszczyzny, Litwy i Polski i podejmując próbę uwspółcześnienia opracowywanych utworów. Chętnie bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym. Folklor ojczysty jest obrazem miłości do sztuki ludowej, patriotyzmu naszych serc, zwierciadłem naszych korzeni. Ta twórczość – to tryb życia.

Patriotyczno-muzyczne widowisko „...zabrane marzenia...”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
19 listopada 2018 r., godz. 18.00
Bilety do nabycia: w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli lub w sekretariacie DKP
Data: 
19.11.2018 - 18:00