Parlament Mołdawii zatwierdził język rumuński jako język urzędowy w kraju


Fot. pixabay.com
Parlament Mołdawii we czwartek, 16 marca, uchwalił ustawę uznającą język rumuński za tożsamy z językiem mołdawskim. Oznacza to, że rumuński stał się językiem urzędowym Republiki Mołdawii.Przyjęcie ustawy w 101-osobowym parlamencie było efektem inicjatywy ustawodawczej rządzącej krajem prozachodniej Partii Akcji i Solidarności (PAS). Jej 57 deputowanych poparło w czwartkowym głosowaniu uznanie języka rumuńskiego za tożsamy z mołdawskim, który dotychczas był oficjalnym językiem Mołdawii.

Podczas głosowania, w którym wzięło udział 61 posłów, projekt ustawy poparł też deputowany Ruchu Narodowej Alternatywy (MAN). Nie uczestniczyli w nim deputowani opozycyjnego Bloku Socjalistów i Komunistów (BCS) i partii Sor. Te prorosyjskie ugrupowania zbojkotowały czwartkowe obrady.

Według partii PAS uznanie języka rumuńskiego za tożsamy z językiem mołdawskim było niezbędne z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Mołdawii z 2013 roku, który zdecydował, że język mołdawski to w rzeczywistości „język rumuński używany na terytorium Mołdawii”.

Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie w połowie kwietnia, organy władzy publicznej „właściwe do uchwalania, zatwierdzania lub wydawani aktów prawnych"” będą mieć 30 dni, aby dokonać niezbędnych zmian zastępując w przepisach zwrot „język mołdawski” terminem „język rumuński”.

Wśród lingwistów panuje przekonanie, że język mołdawski nie różni się w istotny sposób od języka rumuńskiego.

Na podstawie: PAP