Park Mamutów zamiast rezerwatu w Šeškinė


Fot. madeinvilnius.lt
Konkurs zainicjowany przez Samorząd Miasta Wilna i Związek Architektów Litwy wygrał zespół architektów, urbanistów i architektów krajobrazu MB „Bauland”: D. Baltrušaitis, A. Dailidaitė, P. Kliučininkas, J. Šerpetauskytė. Przedstawili oni projekt na utworzenie Parku Mamutów. Koncepcja Parku Mamutów zakłada przystosowanie rezerwatu do zwiedzania i stworzenie parku o znaczeniu narodowym z funkcją edukacyjną.

Rezerwat geomorfologiczny Šeškinė
, położony w centralnej części Wilna, pomiędzy dzielnicami Žvėrynas, Šeškinė i Šnipiškės, został utworzony w celu ochrony doliny na zboczu Wilii. Terytorium rezerwatu jest jednym z kilku szczególnie ważnych elementów układu przyrodniczego Wilna, który dzieli strukturę urbanistyczną miasta, tworzy ścisłe powiązania z naturalnymi terenami przedmieść, a jednocześnie znajduje się najbliżej centrum miasta. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem zielonych terenów w Wilnie Urząd Miasta Wilna ogłosił konkurs architektoniczny na stworzenie wizji terenu.
 
Celem zwycięskiego zespołu architektów, urbanistów i architektów krajobrazu jest tworzenie zdrowych, zrównoważonych, inteligentnych i odpornych na klimat miast. Projektowane rozwiązania opierają się na poszukiwaniu równowagi między miejską a zieloną przestrzenią publiczną. Zespół jest przekonany, że sekret udanych projektów tkwi we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. Ta praktyka została również zastosowana w proponowanej pracy konkursowej. Mocne argumenty o charakterze geologiczno-geomorfologicznym, podkreślające istotny rozwój i walory planowanego terenu, sformułował doc. dr Ričardas Skorupskas i geolog dr Simonas Saarmannas. Z Vilmą Gudynienė omówiono rozwiązania w zakresie architektury krajobrazu i przyrody. Kwestie intensywności transportu i mobilności omawiano z dr Kristiną Gauče.


Fot. madeinvilnius.lt

Pomysł architektoniczno-urbanistyczny Parku Mamutów
 
Chociaż Wilno jest jedyną europejską stolicą położoną na samym skraju ostatniego zlodowacenia, miasto nie podkreśliło jeszcze w pełni swojej geologicznej wyjątkowości w żadnym parku czy muzeum. Prezentacja tego tematu stwarza okazję do powstania na Litwie centrum o znaczeniu międzynarodowym – Parku Mamutów.


Fot. madeinvilnius.lt

Park miałby przedstawiać znaleziska geologiczne, zakres rozprzestrzeniania się epoki lodowcowej i wyraziste formy rzeźb lodowcowych. Roślinność i zbocza Šeškinė to odpowiednie miejsce, aby konsekwentnie ukazywać specyfikę ukształtowania terenu całego Wilna i kształtowania się krajobrazu. Również po to, aby zapoznać społeczeństwo z tym, jak ten krajobraz spowodował powstanie miasta, powstanie stolicy doprowadziło do jego rozwoju. Niepowtarzalny kontekst obszaru, dyktowany przez naturę, był inspiracją dla koncepcji projektu i zaproponowanego programu.

Jak będzie wyglądał Park Mamutów?
 
Park składałby się z dostępnego dla wszystkich szlaku edukacyjnego „Mamuta”, alternatywnych szlaków „Mamuta”, trzech malowniczych widoków krajobrazowych wznoszących się po wierzchołki istniejących drzew, placów zabaw dla dzieci i terenów rekreacyjnych tzw. mamutowego pastwiska, ogródu botanicznego i innych części parku połączonych mostem wiszącym. Obok dawnych składów amunicji u podnóża stoku będzie stworzony program uzupełniający – szlak poznawczy „Amunicja”. Okoliczne istniejące tranzytowe szlaki piesze i rowerowe mają być zintegrowane z ogólną siecią szlaków parkowych.


Fot. madeinvilnius.lt

Obecny teren rezerwatu otaczają niezwykle intensywnie użytkowane ulice miasta. Aby park był zauważalny i łatwy do odnalezienia, zaproponowano system przystanków komunikacji miejskiej, parkingi. Projekt oferuje również różnorodne rozwiązania ekologiczne, energooszczędne i minimalnie zakłócające życie nocne w parku.

Fot. madeinvilnius.lt

Na podstawie: madeinvilnius.lt