Papież wybrał tematy na najbliższe ŚDM


Fot. vaticannews.va/lt
„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”, „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” i „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” to tematy wybrane przez papieża Franciszka na kolejne Światowe Dni Młodzieży. Tematy na najbliższe ŚDM w sobotę, 22 czerwca, podała Stolica Apostolska.

 „Słowa «Maryja wstała i poszła z pośpiechem» (Łk 1,39) będą hasłem 37. Światowych Dni Młodzieży w 2022 r. w Lizbonie.

Ogłaszając to hasło, papież apelował do młodzieży o zachowanie szczególnej harmonii, przygotowując się do ŚDM w Lizbonie. „Nie ignorujcie głosu Pana, który zachęca was byście się przygotowali i wyruszyli w drogę, którą On wam przygotował. Bądźcie jak Maryja i razem z nią codziennie bądźcie wysłannikami Jego radości i miłości” – powiedział, zwracając się do młodzieży papież.  

Do międzynarodowego wydarzenia w Lizbonie będą przygotowywać dni młodzieży odbywające się w Kościołach lokalnych na całym świecie w latach 2020 i 2021.

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14) to temat 35. Światowych Dni Młodzieży, a: „Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16) to hasło 36. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach na całym świecie.   

Ścieżka duchowa wskazana przez papieża Franciszka spójnie podąża za refleksją, która rozpoczęła się od ostatnich Światowych Dni Młodzieży w 2019 r. i procesu synodalnego, w szczególności dzięki adhortacji apostolskiej „Christus vivit”.

W punkcie 20. tego dokumentu papież cytuje fragment Ewangelii wg św. Łukasza, zachęcając młodych ludzi, aby pozwolili się dotknąć mocą Zmartwychwstałego Pana i odzyskać „waszą wewnętrzną witalność, wasze marzenia, wasz entuzjazm, wasz optymizm i waszą hojność, cechy charakterystyczne dla ludzi młodych”.

Trzy tematy łączą się z zaproszeniem młodych ludzi, aby „wstali” i szybko zareagowali na wezwanie Pana, tak jak Maryja po wypowiedzeniu słów: „Oto ja (...)”. „Słowo «wstań» w oryginalnym tekście Łukasza ma również znaczenie «wstań ponownie» i «obudź się do życia»”.

Na podstawie: KAI, bernardinai.lt