Papież Franciszek odwiedzi Rumunię


Logo papieskiej pielgrzymki do Rumunii
20 lat po wizycie św. Jana Pawła II w Rumunii kraj ten odwiedzi papież Franciszek. Podróż apostolska odbędzie się 31 maja–2 czerwca.Oprócz stolicy kraju, Bukaresztu, odwiedzi także Jassy w północno-wschodniej części kraju oraz Blaj i sanktuarium maryjne w Şumuleu Ciuc w Siedmiogrodzie. Zdaniem abp. Ioana Robu będzie to swoiste dopełnienie tamtej pielgrzymki. To właśnie to miasto w 1999 roku gościło papieża Polaka.


Rumuński hierarcha przypomina, że na papieskim szlaku znajdują się cztery miejscowości: Bukareszt, Jassy, Blaj oraz Sumuleu Ciuc. Mottem wizyty są słowa: „Idźmy razem”, które podkreślają znaczenie trwania w jedności, szczególnie w czasach stawiających na pierwszym miejscu własną korzyść, ponad dobrem wspólnym. Abp Ion Robu jest przekonany, że papieska wizyta zaowocuje nie tylko w wymiarze Kościoła lokalnego, ale całej wspólnoty rumuńskiej.

Franciszek spotka się m.in. z Patriarchą Cerkwii Prawosławnej Danielem. Obecny czas w relacjach ekumenicznych nie jest tak sprzyjający jak wtedy, gdy na czele wspólnoty prawosławnej stał patriarcha Teoktyst. Rumuński arcybiskup zauważa, że dzisiaj odżyły w dyskusjach elementy fundamentalistyczne, które są źródłem różnic. Są też bardziej słyszalne od głosów spokojnych i stonowanych. Wśród wiernych panuje jednak klimat przyjaźni i bliskości – podkreśla arcybiskup Bukaresztu. Zaznacza, że da się wyczuć wzajemny szacunek.

Logo papieskiej podróży zawiera wizerunek Najświętszej Maryi Panny z rozłożonymi rękoma, obejmującymi rzeszę ludzi, na której czele kroczy mężczyna trzymający krzyż. Kraj ten nazywany jest „ogrodem Matki Bożej”. Nazwy tej używał m.in. św. Jan Paweł II, kiedy w 1999 r. odwiedził Rumunię. Także papież Franciszek pragnie nawiązać do tego pięknego określenia i zachęcić wszystkich do zjednoczenia pod płaszczem Matki Bożej. Abp Robu podkreśla, że ludzie są bardzo przywiązani do wiary. Prawie wszyscy przechodzący obok kościoła czynią znak krzyża. Wyraził zarazem nadzieję, że pielgrzymka będzie źródłem błogosławieństwa dla całego kraju oraz zaowocuje pokojem i zgodą.

Na podstawie: KAI, vaticannews.com