Państwowa Inspekcja Podatkowa zaczyna zwracać nadpłaty


Fot.wilnoteka.lt
Nadpłaty podatkowe na sumę ponad 19 tys. euro Państwowa Inspekcja Podatkowa zwróci podatnikom w środę. W pierwszej kolejności otrzymają je podatnicy, którzy poprawnie złożyli zeznania podatkowe. Zwrot nadpłat będzie się odbywał każdego dnia, ogólna dzienna kwota przelanych na konta podatników pieniędzy będzie zależała od wpływów do kas samorządowych.
 


Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe do 2 maja włącznie. Nadpłaty mają być zwrócone do 1 lipca br. Z danych Państwowej Inspekcji Podatkowej wynika, że od początku roku wpłynęło 959 tys. zeznań podatkowych i 42 tys. zeznań majątkowych, około 115 tys. stanowiły wnioski o przekazanie części podatku dochodowego w charakterze wsparcia dla organizacji pożytku publicznego bądź partii. 493 tys. mieszkańców złożyło zeznania z należnością zwrotu nadpłaty podatkowej – ogółem w wysokości około 112 mln euro. Około 185 tys. podatników będzie musiało zapłacić należny podatek dochodowy w wysokości 85 mln euro. 

Nadpłaty podatkowe z tytułu zapłaconego podatku od osób fizycznych mogą zwracać osoby, wobec których zastosowana została zbyt mała kwota wolna od podatku, jak również z tytułu płaconych w 2018 roku składek do funduszy emerytalnych, ubezpieczenia na życie, opłat za studia, odsetek za pożyczkę na budowę lub kupno mieszkania. Zeznania podatkowe powinny też złożyć osoby, które w ubiegłym roku prowadziły działalność gospodarczą lub otrzymały dochody podlegające opodatkowaniu, właściciele przedsiębiorstw indywidualnych, wspólnot gospodarczych czy małych wspólnot.

Do 2 mają włącznie podatnicy mogą też złożyć wniosek o przekazanie 2 proc. podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego lub 1 proc. na wsparcie partii politycznych.
Państwowa Inspekcja Podatkowa przypomina, że do 1 lipca zarówno osoby prywatne, jak też prawne mają jednorazową możliwość zadeklarowania zapomnianych w przeszłości dochodów i zapłacenia za nie podatków bez odsetek za zwłokę czy kar.
 
Informacja dotycząca składania zeznań podatkowych i zwrotu nadpłat podatkowych zamieszczona jest na stronie Państwowej Inspekcji Podatkowej w zakładce „2018 m. pajamų ir turto deklaravimas”. Zasięgnąć informacji można też dzwoniąc pod nr: 1882 lub +370 5 260 5060. 
 
Na podstawie: bns.lt, vmi.lt