Pani kpt. Maria Mirecka-Loryś potrzebuje naszego wsparcia


Fot. ruchnarodowy.net
Pani kpt. Maria Mirecka-Loryś (102 lata!) jest w Domu Opieki ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa. Potrzebuje naszego wsparcia. Wyślijcie kartkę do Bohaterki! Kto Ją zna, bardzo proszę, niech zadzwoni (22 390 34 03)! Ona czuje się bardzo samotna!

Z okazji 100. rocznicy urodzin 11 marca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie uczczenia Marii Mireckiej-Loryś – podczas II wojny członkini podziemia niepodległościowego, potem działaczki amerykańskich organizacji polonijnych.

Kpt. Maria Mirecka-Loryś, ur. w 1916 roku, studentka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w czasie wojny w konspiracji NOW-AK w stopniu kapitana, w 1945 r. Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, więźniarka polityczna, emigrantka, dyrektorka krajowa Kongresu Polonii Amerykańskiej, członkini Zarządu Związku Polek w Ameryce, redaktorka „Głosu Polek”, prezeska Koła Lwowian w Chicago, pierwsza kobieta na funkcji Wielkiego Marszałka Parady 3 Maja w Chicago, od 2004 roku przebywała w rodzinnych stronach w Polsce i pomimo sędziwego wieku (102 lata!) nieustannie organizowała i osobiście zawoziła pomoc dla Kościoła katolickiego i dla Polaków na Ukrainie.

Dajmy Jej odczuć naszą wdzięczność!

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji