Pałacyk Wagnerów odzyska blask


Pałacyk Wagnerów w Solecznikach, fot. wilnoteka.lt
Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego ubiega się o uzyskanie środków finansowych na renowację pałacyku Wagnerów w Solecznikach, zabytku architektonicznego z okresu neorenesansu i neoklasycyzmu. W tym celu został złożony stosowny wniosek do Litewskiej Centralnej Agencji Zarządzania Projektami. Przedstawiciele administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego spodziewają się, że odnowiony pałacyk stanie się ozdobą i chlubą Solecznik.
Soleczniki - mała miejscowość położona na południe od Wilna - pięknieją z dnia na dzień. Dzięki staraniom lokalnych władz solczanie mogą już korzystać z odnowionego parku miejskiego, ale też spędzać czas wolny w odrestaurowanym parku przy pałacyku Wagnerów, siedzibie Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki.

W ciągu trwających przez prawie rok prac rekonstrukcyjnych na powierzchni 1,57 ha wybudowano ogrodzenie, założono świetlenie, ułożono ścieżki spacerowe, ustawiono ławki. Teraz przyszła kolej na sam pałacyk, należący niegdyś do rodziny Wagnerów. Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego zabiega o jego pełną renowację, w trakcie której, pod czujnym okiem konserwatorów, zabytkowej budowli ma zostać przywrócony dawny blask.

Łączny koszt inwestycji, które mają umożliwić pełny remont elewacji obiektu, remont schodów głównych i tarasu, wymianę drzwi i stolarki okiennej, opiewa na sumę 2 milionów 300 tysięcy litów. Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego wystąpiła już z wnioskiem do Litewskiej Centralnej Agencji Zarządzania Projektami o przyznanie odpowiednich środków na ten cel. Spodziewa się, że większość środków uda się pozyskać z funduszy europejskich, ponad 172 tysiące litów wyasygnuje ze swego budżetu Samorząd Rejonu Solecznickiego.

Projekt renowacji zabytkowego pałacyku Wagnerów obejmuje też uporządkowanie infrastruktury (odnowienie nawierzchni asfaltowej, chodników i oświetlenia) przy ulicach Witolda, Leśniczych, Kościelnej i Szosowej w Solecznikach. Władze lokalne, kierujące szczególną uwagę na rekonstrukcję zabytków historycznych, mają nadzieję, że odnowiony pałacyk stanie się ciekawą atrakcją historyczną.

Na podstawie: salcininkai.lt