Otwarcie wystawy „Infinity II”


fragment plakatu organizatorów
Organizatorzy serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy prac graficznych artystów z Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków pt. „Infinity II”, który odbędzie się 25 maja br. o godz. 15.00 w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu (ul. Užtrakio 17, Troki). Organizatorami wystawy są Instytut Polski i Galeria Sztuki „Fojė” w Trokach pod kierunkiem Edity Tamulytė.W wystawie bierze udział 11-tu artystów z bardzo licznego, krakowskiego środowiska graficznego. Reprezentują różne grupy wiekowe, tworzą we wszystkich dostępnych technikach graficznych, przed- stawiają indywidualne wizualizacje swej twórczości, odkrywają przed nami ścieżki własnych poszukiwań i rozwiązań, pokłady emocji, koncepcji, intencji.

„Właśnie ta różnorodność jest najbardziej fascynująca i dowodzi, że tytułowa infinitywność rzeczywiście realizuje się w wymiarze praktycznym, a twórcza inwencja wciąż trwa i zaskakuje, gdyż, jak powiedział Oscar Wilde: Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić. Irving Stone zaś stwierdził: ...artystą jest ten, kto wiecznie szuka i nie znajduje pełnej od- powiedzi. Jeśli mówię: jestem artystą, to mam na myśli – szukam, dążę do czegoś, wkładam w to całe serce. Jak wynika z powyższych cytatów, ciągłe dążenie do samorozwoju, ciekawość świata i zjawisk oraz odwaga w realizacji nawet najbardziej fantastycznch wizji stanowią siłę napędową artystycznego po- stępu, który trwać będzie tak długo, jak ludzki ród go kreujący.

Wystawa nie bez powodu zatytułowana jest metaforycznie „Infinity”, gdyż abstrakcyjna koncepcja tego terminu odnosi się do nieskończono- ści, bezkresu, bezgraniczności – czyli tego wszystkiego, czego trwałość i ciągłość są nieograniczone i wieczne. Ta pozytywna wiara w przyszłość grafiki jest całkowicie uzasadniona, ponieważ potrzeba człowieka do utrwalania i powielania obrazów posiada wielotysięczną tradycję, przez kolejne epoki zmieniającą się i wciąż rozwijającą.

Rodzima grafika posiada długą historię i jej poziom oraz osiągnięcia znane i doceniane są nie tylko w całym kraju, ale i poza jego granicami. To tu wykształciła się tzw. krakowska szkoła grafiki i kolejne pokolenia artystów dowodzą, że sztuka graficzna nadal stanowi ważną i wciąż rozwijającą się dziedzi- nę twórczości, wywodzącą się z tradycyjnych technik warsztatowych, a obecnie, w znacznej mierze wykorzystującą współczesne techniki cyfrowe do tworzenia dzieł na wysokim, światowym poziomie.

Tradycja krakowskiej grafiki sięga lat 50. XX wieku i ściśle związana jest z ZPAP Okręgiem Krakow- skim gdzie, dzięki aktywności ówczesnych artystów ze związkowej Sekcji Grafiki, została szeroko rozpropagowana poprzez zorganizowanie w 1960 roku „I Ogólnopolskiego Biennale Grafiki”. Sukces wystawy, zapał i ambicje jej pomysłodawców oraz potrzeba dalszej promocji grafiki przez ZPAP OK zaowocowały kontynuacją tej inicjatywy przez następne lata. Jej zasięg i sukces spowodowały, że w 1992 roku założone zostało Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, jako samodzielnie już funkcjonująca instytucja, organizująca do dnia dzisiejszego kolejne imprezy.” – mówi Kuratorka wystawy, Prezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Joanna Warchoł.

Ta wystawa to jedenaście indywidualnych głosów, które – zachowując swoją odrębność – układają się w kompozycję sławiącą bogactwo medium graficznego i niepowtarzalność każdego z artystycznych gestów.

Uczestnicy: Marta Bożyk, Bogdan Miga, Aleksander Mitka, Monika Pałka, Rafał Pytel, Małgorzata Stachurska, Krzysztof Tomalski, Marta Wakuła-Mac, Marta Wojnicka, Mira Skoczek-Wojnicka, Jacek Zaborski.

Wystawa czynna od 25 maja 2024 r. do 1 lipca 2024 r.

Organizatorzy:
Galeria Sztuki „Fojė” w Trokach, Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręd krakowski,  Instytut Polski w Wilnie.Otwarcie wystawy „Infinity II”
Pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu (ul. Užtrakio 17, Troki)
Wystawa czynna od 25 maja do 1 lipca 2024 r.

Data: 
25.05.2024 - 15:00 - 10.06.2024 - 10:00