Otwarcie „Przystanku Historia” w Dyneburgu na Łotwie


Mat. prom. organizatorów
15 października 2019 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela dokonają oficjalnego otwarcia „Przystanku Historia” w Dyneburgu.


Spotkanie inaugurujące odbędzie się w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Marijas 1. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie przygotowana przez OBEN IPN w Białymstoku nowa wystawa „Agresja sowiecka 17 IX 1939. Polska północno-wschodnia” oraz katalog towarzyszący ekspozycji. Wykład wprowadzający wygłosi Waldemar Tyszuk – autor wystawy.

Jednocześnie zostanie zaprezentowana teka edukacyjna „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)”. Materiały edukacyjne na temat II wojny światowej zostaną po prezentacji przekazane nauczycielom.

W kolejnej części spotkania odbędzie się promocja najnowszej publikacji „Antykomunizm Polaków w XX wieku”, wydanej przez białostocki oddział IPN. Niniejsza książka, to praca zbiorowa ukazująca różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku. Artykuły zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.

Pliki do pobrania:
Karty
Materiały dla ucznia
Materiały dla nauczycieli Otwarcie „Przystanku Historia” w Dyneburgu na Łotwie
Łotwa
15 października 2019 r.

Data: 
15.10.2019 - 12:00