Otwarcie pierwszej części wystawy „Czekając na kolejne nadejście”


Fot. organizatorów
Stulecie odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości stało się dla dwóch największych w krajach bałtyckich centrów sztuki współczesnej - Zamku Ujazdowskiego w Warszawie oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŠMC-CAC w Wilnie okazją do stworzenia wspólnej wystawy zbiorowej polskich i litewskich artystów. Otwarcie pierwszej części wystawy „Czekając na kolejne nadejście” odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie (Vokiečių g. 2). Wystawa w Wilnie potrwa do 18 października.

Projekt zatytułowany „Czekając na kolejne nadejście” pokazywany będzie w dwóch odsłonach – najpierw w Wilnie, a następnie w Warszawie. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy i litewscy artyści. Prezentowana przez nich sztuka współczesna traktowana jest jak narzędzie refleksji nad kondycją społeczną, wyzwaniami ekonomicznymi oraz perspektywami rozwoju lokalnych kultur. Ekspozycji towarzyszyć będą dyskusje, performanse oraz obszerna publikacja.

Punktem wyjścia dla autorów wystawy jest stulecie odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę. Jak piszą kuratorzy „w ciągu tego okresu trajektorie historycznych zmian oraz dokonywane wybory spowodowały, że oba kraje są zupełnie odmiennymi miejscami, w dodatku pozbawionymi głębszych relacji. Setna rocznica staje się okazją do rozpoznania odrębności obu kultur. Z tego względu konstruowanie heterotopii stało się głównym motywem projektu, zarówno jeśli chodzi o prezentowaną twórczość, jak i sposób organizacji obu wystaw. Heterotopijność wystaw nie powiela jednak heterotopijności kultur, przeciwnie – tą pierwszą zarządza zupełnie inna topologia. Projekt «Czekając na kolejne nadejście» jest bowiem okazją do zawieszenia międzypaństwowych odmienności i ustanowienia miejsc – wystaw, w których artyści z obu krajów mogą się spotkać, omówić swoje praktyki i ustanowić innego rodzaju odrębności”.

Wystawy w Wilnie i Warszawie będą spotkaniami twórców litewskich i polskich na skalę niebywałą w najnowszej historii kulturalnej obu krajów. Stwarzają również szansę na wkroczenie poza klisze i stereotypy, jakimi się wzajemnie obdarzamy. W całym projekcie bierze udział trzydzieścioro artystek, artystów i grup artystycznych.  Wystawy w Wilnie i Warszawie, stanowiąc dwie części projektu, są odrębnymi koncepcyjnie konfiguracjami. W pierwszej z nich pasaż przez heterotopie przybiera kształt konstelacji i interakcji artystycznych sytuacji budzących odczucie zawieszenia w drugiej artystyczne realizacje ułożone są w sekwencję opowieść  o wyczekiwaniu. Według autorów projekt „Czekając na kolejne nadejście”, mimo iż sprowokowany przez rocznicę historycznych wydarzeń, nie stanowi rekapitulacji przeszłości, przeciwnie koncentruje się na tym, jakie możliwości przyszłości wpisują się w teraźniejsze kulturowe procesy i twórcze praktyki. Tytułowe wyczekiwanie określa sytuację, w której artyści rezygnują z konstruowania projektów czy wizji dotyczących przyszłości lub zmiany teraźniejszości z myślą o odmienianiu przyszłości, lecz usiłują wytworzyć odmienne miejsca dla siebie lub swojego najbliższego środowiska. Tytułowe nadejście określa orientację ku przyszłości połączoną z otwartością na wszelkie możliwości.

W ramach wystawy w Wilnie prezentowane będą prace takich artystów jak: Ewa Axelrad, Wojciech Bąkowski, Przemysław Branas, Jokūbas Čižikas, Rafał Dominik, Małgorzata Goliszewska, Styrmir örn Guðmundsson and the Medical Faculty, Duonis - Donatas Jankauskas, Edka Jarząb, Agnieszka Kalinowska, Žygimantas Kudirka, Mateusz Kula, Dainius Liškevičius, Darius Mikšys, Robertas Narkus, Nomadic State (Karolina Mełnicka i Stach Szumski), Cezary Poniatowski, Dominika Olszowy, Ieva Rojūtė, Viktoria Rybakova, Studio Spongé (Kipras Dubauskas, Eglė Razumaitė, Vytautas Juozėnas), Stroboskop (Norbert Delman and Katie Zazenski), Iza Tarasewicz,  Kristijonas Zakaras, Bartosz Zaskórski, Darius Žiūra.

Kuratorami wystawy są Ūla Tarnau (ŠMC w Wilnie) oraz Anna Czaban i Jarosław Lubiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski). Wystawa jest organizowana w ramach programu Polska 100, realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Niepodległa na lata 2017–2021, towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Instytut Polski w Wilnie jest partnerem projektu.

W otwarciu wystawy weźmie udział Minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz, Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, dyrektorzy obu centrów Kęstutis Kuizinas, Małgorzata Ludwisak, kuratorzy Ūla Tarnau oraz Anna Czaban i Jarosław Lubiak a także Zofia Machnicka, menedżer programu Visual Poland w Instytucie Adama Mickiewicza. Wstęp wolny.

Podczas weekendu otwarcia na gości Centrum Sztuki Współczesnej czekać będzie bogaty program towarzyszący wystawie.

Piątek, 31 sierpnia

  • 18.00 oficjalne otwarcie
  • 19.00 performans Dainiusa Liškevičiusa „Enthropy/ Che fare?”
  • 19.30 performans Dominiki Olszowy „Ego trip”
  • 20.30 performans Styrmira Örn Guðmundssona oraz Medical Faculty „What Am I Doing With My Life?”
  • 21.30 koncert zespołu Galactics

Sobota, 1 września

  • 17.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie
  • 19.00 wykład-performans Mateusza Kuli
  • 20.30 koncert Wojciecha Bąkowskiego Nostalgia AAC
  • 21.30 sesja w wykonaniu Jokūbasa Čižikasa „Technoshaman”
  • 22.30 nocna sesja z Edką Jarząb

Organizatorzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej ŠMC-CAC w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu POLSKA 100 i ze wsparciem MKiDN w ramach programu Niepodlega 2017–2021 oraz Instytut Polski w Wilnie i MailerLite.

Otwarcie pierwszej części wystawy „Czekając na kolejne nadejście” 
Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie (Vokiečių g. 2)
31 sierpnia 2018 r. godz. 18.00