Otwarcie Muzeum Plenerowego „100-lecia Niepodległości Polski i Litwy”


Mat. prom. organizatorów
Wspólnota lokalna okolic Pobrzezie Glinciszki oraz parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu serdecznie zapraszają na otwarcie Muzeum Plenerowego „100-lecia Niepodległości Polski i Litwy”, które odbędzie się 1 listopada 2018 r. o godz. 11:45 w parku przykościelnym w Podbrzeziu. 
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. Jan Paweł II

W programie:
  • Uroczyste otwarcie muzeum
  • Apel słowno-muzyczny „Niepodległa ojczyzna świętych i błogosławionych”
  • Po otwarciu, o 12.15 uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
Projekt współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.Otwarcie Muzeum Plenerowego „100-lecia Niepodległości Polski i Litwy”
Podbrzezie
1 listopada 2018 r., godz. 11:45
Data: 
01.11.2018 - 11:45