Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie


Publikujemy kolejne oświadczenie w związku ze sprawą zarzutów wobec prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza.
Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML) wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją wynikłą w związku z zarzutami Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odnośnie do rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie i „rażących naruszeń prawa polskiego”. Mamy wielką nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a obie strony wykażą się życzliwości i ich współpraca będzie oparta na wzajemnym szacunku i dialogu.

Zarząd PSML jest zdania, że wydatkowanie polskich środków publicznych oraz realizacja dotacji Skarbu Państwa ma odbywać się w sposób uczciwy i przejrzysty, a każde wykroczenie lub naruszenie umów dwustronnej podlega odpowiednim konsekwencjom.

Spodziewamy się, iż obecny spór nie wpłynie negatywnie na współpracę polskich organizacji na Litwie z instytucjami Rzeczypospolitej Polskiej oraz, co najważniejsze, nie podzieli polskiej społeczności na Litwie, która bardzo wrażliwie odebrała doniesienia o możliwych nieprawidłowościach w rozliczeniach finansowych największej polskiej organizacji na Litwie.
 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji