Ostatni cykl wykładów o prawach człowieka


Młodzi słuchacze na wykładach o prawach człowieka, fot. B. Naniewicz
Niebawem rozpoczyna się czwarta, ostatnia w tym roku, edycja wykładów o prawach człowieka organizowanych przez Związek Prawników Polaków na Litwie i Europejską Fundację Praw Człowieka.
Wykłady poprowadzi dr Ireneusz Kamiński - doktor praw, adiunkt w zespole Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ireneusz Kamiński wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest ekspertem Rady Europy, współpracownikiem i konsultantem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, zajmujących się problematyką europejską i ochrony praw człowieka. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej.

Wykłady odbędą się w:

- niedzielę, 19 grudnia, w godzinach od 16.00 do17.30, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302,
- poniedziałek, 20 grudnia, od 11.00 do12.30, w DKP w Wilnie, s. 302,
- wtorek, 21 grudnia, od 11.00 do 12.30, w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, s. 402.

Serię wykładów zakończy prelekcja dr Łukasza Wardyna, który wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźminśkiego. W roku 2009 prowadził badania naukowe w Harvard University w ramach stypendium postdoktoranckiego. Obecnie pracuje w Komisji Europejskiej.

Spotkanie z Ł. Wardynem zaplanowane jest na 22 grudnia br. od godz. 11.00 do 12.30 w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 143, s. 402.

Na wykłady zaproszeni są wszyscy chętni. Wstęp bezpłatny.

Data: 
19.12.2010 - 16:00 - 22.12.2010 - 12:30