Order Orła Białego dla Szymborskiej


Wisława Szymborska, fot. rzeszow4u.pl
17 stycznia Wisława Szymborska, poetka, laureatka nagrody Nobla z 1996 roku, odebrała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Order Orła Białego. Podczas uroczystości na Wawelu odznaczonych zostało około 30 osób świata kultury, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Agnieszka Holland, Jan Jakub Kolski i Marcel Łoziński.
Należąca do grona najwybitniejszych polskich pisarzy, Szymborska jest też krytykiem literackim, felietonistką i tłumaczką. Wydała ponad 20 książek, wśród nich wiele tomików wierszy, jak: „Pytania zadawane sobie", „Wołanie do Yeti", „Wszelki wypadek", „Dwukropek" oraz „Tutaj" z 2009 roku.

Poezje Wisławy Szymborskiej zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. Komitet Noblowski przyznał jej nagrodę w 1996 roku "za poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

Twórczość Szymborskiej cechuje precyzja i oszczędność słowa, język potoczny, posługiwanie się ironią i paradoksem, a także treści filozoficzne. Poetka często ukazuje świat z perspektywy codziennych zdarzeń i zwykłych, nawet błahych rzeczy. Pisze też limeryki, a także jest uważana za twórczynię i propagatorkę takich żartobliwych gatunków literackich, jak lepieje, moskaliki, odwódki i altruiki. 

Wisława Szymborska jest też laureatką nagrody Polskiego PEN-Klubu, nagród – im. Herdera oraz im. Goethego. W 2001 roku otrzymała dyplom honorowego członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. 

Order Orła Białego jest najwyższym i najstarszym polskim odznaczeniem państwowym, nadawanym od 305 lat. Honoruje się nim wybitnych Polaków oraz wysokich rangą przedstawicieli obcych państw za wyjątkowe zasługi na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. Order został ustanowiony 1 listopada 1705 roku przez króla Augusta II. 

Na podstawie: tvp.info

Komentarze

#1 ... bo tak się hartowała

... bo tak się hartowała "stal"

#2 Co by nie mówić w czasach

Co by nie mówić w czasach PZPR, KPCC każdy był walczakiem o swój byt!

#3 I za cóż ów order? Wedle

I za cóż ów order? Wedle http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Wis%C5%82awa_Szymborska : "1953 - Rezolucja Związku Literatów Polskich
"W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My, zebrani w dniu 8 lutego 1953 członkowie krakowskiego Odziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowne stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali - za amerykańskie pieniądze - szpiegostwo i dywersję. Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne. wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej."
Rzecz dotyczyła kilkunastu księży z Kurii Krakowskiej, których komunistyczne władze fałszywie oskarżyły o szpiegostwo, dywersję i zdradę. Kary jakie zapadły w procesie kurii krakowskiej - trzy wyroki śmierci i dożywocie. Oskarżeni byli w śledztwach torturowani i odzierani z ludzkiej godności. Rezolucja, podpisana wówczas m.in. przez Szymborską, ukazała się w chwili, gdy skazani oczekiwali na wykonanie wyroku w celach śmierci...(...) Dodatkowo, złożona wtedy partii obietnica "w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu" przyniosła plon w postaci licznych wierszy politycznie zaangażowanych (np. na cześć Stalina)."
Zbrodnie takie jak stalinowskie są nieprzedawnialne i to bez względu na to co głosi obowiązujące prawo (Konwencja ONZ z 1968 r o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości).
http://wydawnictwopodziemne.com/2007/12/04/skladany-komunizm-czesc-i/ "Szymborska, Miłosz i inni witali armię czerwoną jako wyzwolicieli"
PS. "Król" August Mocny był marionetką cara Piotra Wielkiego.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.