Opowieść o spełnionej misji – 25 lat polskiej wileńskiej sekcji Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców


Janina Gieczewska, fot. Wilnoteka.lt
Nie trzeba przechodzić przez dramat łagrów i zesłania, by troszczyć się o pamięć o Sybirakach. Wystarczy ich pokochać. Tak, jak pokazuje to już od 25 lat pani Janina Gieczewska, żona więźnia politycznego i przyjaciółka wszystkich, którzy przeżyli podobne cierpienie. Przykład jej oddania pozwala mieć nadzieję, że pamięć przetrwa, choć Sybiracy powoli odchodzą.W początkach istnienia wspólnoty było ich około 400.  Wczoraj świętowała nieliczna grupa, którą na szczęście wspierają bliscy. Umierających ojców i matki zastępują dzieci, które chcą pamiętać o trudnej przeszłości rodziny i mówić o tym, co przez lata było tematem zakazanym.

Sprawozdanie z 25 lat działalności, jakie wygłosiła pani Janina Gieczewska, było opowieścią o spełnionej misji. Najpierw walka o prawdę i uznanie niesprawiedliwości, którą rozpoczął jej mąż, Romuald, potem stopniowe, małe osiągnięcia, by ulżyć tym, których życiowe plany zostały w pewnym momencie złamane i nieustanna troska o pamięć.  Na jubileuszowym spotkaniu pani Janina i czterech Sybiraków otrzymali odznaczenia polskiego Związku Sybiraków . Towarzyszyło temu ogromne wzruszenie. Być wyróżnionym po latach za coś, co tak długo było powodem odrzucenia to znak sprawiedliwości historii.

Dramat Sybiraków nie skończył się wraz z powrotem na Litwę. Przez lata byli dyskryminowani, ze względu na swoją zesłańczą przeszłość. Ci, którzy zostali deportowani jako dzieci, nie mogli po powrocie realizować swoich planów, gdyż byli, z punktu widzenia systemu, naznaczeni. Nie poszli więc na wymarzone studia, potem nie mogli dostać pracy, do której byli przygotowani. A wszystko tylko dlatego, że w pewnym momencie historii ktoś podjął decyzję, że to właśnie ich rodzina ma się spakować w ciągu trzech godzin i wsiąść do bydlęcego wagonu. Często do dziś nie wiadomo, dlaczego.

Spotkania Sybiraków mają szczególny charakter. Wspólnotę jednoczy doznane cierpienie, każda  z uroczystości wiąże się z powrotem do najtrudniejszych momentów życia uczestników.  Okazuje się jednak, że wspólny dramat może zjednoczyć bardziej, niż niejedna, radosna chwila.  Polska sekcja od początku istnienia współpracuje ściśle z litewską wspólnotą. W obliczu tragicznej przeszłości podziały narodowościowe wydają się nie istotne.

Jeszcze słowo o pani Janinie Gieczewskiej.  Wychodząc za mąż za więźnia politycznego wzięła na siebie jego historię życia i przejęła się nią tak bardzo, że dziś daje siłę tym, którzy przeszli podobną drogę i nie pozwala zapomnieć. Daje nadzieję, że pamięć o Sybirakach nie umrze, bo przecież nie trzeba przejść przez łagry i zesłanie , by przejąć się ich losem. Wystarczy ich pokochać.

Komentarze

#1 Ukazała się wartościowa i

Ukazała się wartościowa i ciekawie napisana książka o losach polskich zesłańców z Wieńszczyzny. Smutne to losy i okrutny czas.Jest tam miłość ojczyzny, wierność i oddanie w najtrudniejszych czasach wywózek i łagrów. Napisana przez wnuczkę o dziadku AK-owcu i jej aktualna wyprawa na Syberię do miejsc zesłania i odnalezienie ludzi z którymi przyszło żyć.Nie ma tam śladu nienawiści do tych Rosjan z opisem obecnych warunków ich życia i wspólnie przeżytych tamtych dni łagrów.Odnowiona została wspólna pamięci w opowieściach żyjących babci i dziadków. Autorką książki jest Małgorzata Szumska a tytuł ZIELONA SUKIENKA.Książka wydana została w 2014 r przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sygnowana ISBN 978-83-240-2630-2 .Cena 35,90 zł

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.