Opłatkowe spotkanie dla kombatantów


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
„Rzeczpospolita o was pamięta i jest wam wdzięczna” – powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska do kombatantów i osób represjonowanych, które w poniedziałek, 10 grudnia, zebrały się w nowej siedzibie ambasady na spotkaniu opłatkowym. Było jak na prawdziwe święta przystało: poczęstunek, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i prezenty, o które zadbało polskie Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.


Na spotkaniu w ambasadzie zebrali się przedstawiciele i członkowie wielu organizacji kombatanckich i osób represjonowanych działających na Wileńszczyźnie, w tym m.in. Klubu Weteranów AK, Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców czy Koła Wdów po Kombatantach. Obecni byli również polscy wojskowi stacjonujący na Litwie w ramach batalionu NATO, przedstawiciele organizacji rekonstrukcyjnych oraz młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie i Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. 

Zebranych powitali attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy Piotr Sadyś i ambasador Urszula Doroszewska. Błogosławieństwa udzielił wszystkim proboszcz pw. św. Rafała w Wilnie ks. Mirosław Grabowski. „Cieszymy się z tego, że tu jesteśmy i również chciałbym wam podziękować za to, że byliście. Bo właśnie dzięki wam mamy to, co mamy” – powiedział ze wzruszeniem proboszcz.  

Przed zebranymi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który zaśpiewał kilka spośród bogatego repertuaru najpiękniejszych polskich kolęd. Dzielono się opłatkiem, wymieniano świąteczne życzenia i wspominano. Kombatanci z wdzięcznością przyjęli zaproszenie ambasady, ciesząc się, że nie są zapomniani. 

Dodatkowym prezentem była dla nich obecność Sławomira Maszewskiego, wiceprezesa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, organizatora akcji „Paczka dla Kombatanta”. Jej inicjatorem jest prezes stowarzyszenia płk Waldemar Kruszyński. „Właśnie on przed 11 laty wymyślił akcję «Paczka dla kombatanta». Zawarłszy znajomości we Lwowie, przez 10 lat woziliśmy te paczki do kombatantów lwowskich, ale akcja się rozrastała. Zaczęło się od 30 paczek, w ostatnim roku było ich ponad tysiąc. A więc zaczęliśmy pomagać również kresowym Polakom i dzisiaj przyjechaliśmy także do Wilna, aby tutaj przekazać rodakom na Wileńszczyźnie ponad 500 paczek żywnościowych na święta” – opowiedział Sławomir Maszewski. Jak dodał, paczki zbierane są dzięki wsparciu uczniów ze szkół mazowieckich i ich nauczycieli.Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina