Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej


Mat. prom. organizatorów
Od 10 do 18 listopada 2018 r. w kościele św. Teresy w Wilnie (ul. Aušros vartų 14, Wilno) i kaplicy Ostrobramskiej będzie obchodzone najbardziej uroczyste święto Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia – Święto Opieki. Hasłem odpustu w tym roku są słowa „Oto Matka Twoja”.

Od 1735 r. w drugim tygodniu listopada zaczęto obchodzić Święto Opieki Matki Boskiej. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 r. papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, tym samym udzielając członkom bractwa odpustów. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do bractwa i w Święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu Święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Kończył się on uroczystym odśpiewaniem litanii, któremu przewodziła orkiestra miejska. Odpust opieki Matki Boskiej obchodzony jest obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca. 

Co roku Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej gromadzą tysiące wiernych. Katolicy przybywają, by oddać pokłon Tej, co w Ostrej świeci Bramie, podziękować za opiekę i łaski, wyrazić swoje prośby i błagania.

Program Opiek:
06.30 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w języku polskim)
08.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim)
08.00 – Godzinki w kościele (w języku polskim)
08.30 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim)
09.00 – Msza św. w kościele (w języku polskim)
10.30 – Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w języku litewskim)
11.00 – Msza św. w kościele (w języku litewskim)
13.00 – Msza św. w kościele (w języku polskim)
15.00 – Msza św. w kościele (w języku litewskim)
16.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w języku polskim)
17.00 – Msza św. w kościele (w języku polskim)
17.00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych)
18.00 – Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim)
19.00 – Msza św. w kościele (w języku litewskim)

Kawiarnia „KANA” (w krypcie kościoła) otwarta codziennie w godz. 10.00-19.00. Więcej informacji tu.

Sobota, 10 listopada
Inauguracja Odpustu
16.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim i polskim)
18.00 – Inauguracyjna msza św. w kościele (w języku litewskim i polskim) – ks. prałat K. Latoža. Chóry parafii św. Teresy

Niedziela, 11 listopada
I Dekanat Wilna
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A.P. Małyska OFM Cap.
09.00 – W kościele – ks. S. Brzozecki OP. Schola „Gaudium” z par. św. Teresy, kier. I. Jurewicz
13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie. W intencji diecezji wileńskiej – arcybiskup G. Grušas. Chór par. św. Teresy, kier. I. Jurewicz
17.00 – W intencji członków Żywego Różańca – ks. prałat W. Górlicki. Schola „Petra” i Chór par. św. Piotra i Pawła, kier. E. Szturo i W. Wejknis

Poniedziałek, 12 listopada
Dekanat Solecznicki i Orański
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Matusewicz
09.00 – W kościele – ks. K. Gwozdowicz. Chór par. św. Jerzego w Małych Solecznikach, kier. E. Piotrowska
13.00 – W intencji seniorów – ks. prałat W. Wołodkowicz. Chór „Confido” z par. bł. J. Matulewicza, kier. I. Jurewicz
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku ukraińskim) – ks. V.V. Pelykh OSBM.
17.00 – W intencji rolników – ks. M. Balcewicz. Chór par. Porudomińskiej, kier. W. Trusewicz

Wtorek, 13 listopada
Dekanat Święciański i Ignaliński
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. R. Zdanys
09.00 – W kościele – ks. T. Švedavičius. Shola parafialna „IL CANTO” z Solecznik, kier. T. Ulbin
13.00 – W intencji policji i wojska Litwy – ks. J. Aszkiełowicz. Schola „Carpe Diem”, kier. s. A. Rutkowska
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku włoskim) – ks. M. Bianco SDB
17.00 – W intencji pracowników mediów – ks. W. Sołowiej. Łączony chór parafialny z Podbrodzia, kier. J. Baranowska

Środa, 14 listopada
II Dekanat Wilna
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. W. Kudriaszow
09.00 – W kościele – ks. J. Szpręglewski OP. Chór par. św. Rafała Archanioła, kier. J. Raczyńska
13.00 – W intencji kapłanów, osób konsekrowanych – ks. M. Grabowski. Schola młodzieżowa z par. św. Ducha, kier. s. D. Ovčarova
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku angielskim) - ks. J. F. Peternal Opus D.
17.00 – W intencji licznych powołań – ks. J. Czarniawski CSJ. Schola „Gloria” z par. św. Jana Bosko, kier. P. Prentkielewicz

Czwartek, 15 listopada  
Dekanat Trocki
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A. Andrzejewski
09.00 – W kościele – ks. J. Witkowski. Chór parafialny „Ballada” z Wojdat, kier. T. Kołtan
13.00 – W intencji dzieci, nauczycieli i katechetów – ks. P. Stroceń OFM Conv. Schola dziecięca „Owce Dobrego Pasterza”, kier. D. Lewko
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku hiszpańskim) – ks. P. Gil Opus D.
17.00 – W intencji polityków i urzędników państwowych – biskup A. Poniškaitis. ZPiT „Ojcowizna”, kier. W. Leonowicz
22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

Piątek, 16 listopada
Dekanat Kalwarii Wileńskiej
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. M. Gładki
09.00 – W kościele – ks. prałat J. Kasiukiewicz. Chór „Moderato” z Mejszagoły, kier. W. Leonowicz
13.00 – W intencji hospicjum – ks. R. Wilkiel. Chór dziecięco-młodzieżowy z Kalwarii Wileńskiej, kier. D. Savickai
15.00 – W intencji chorych, lekarzy i pielęgniarzy (w języku litewskim i polskim) – biskup J. Matulaitis
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku francuskim) – ks. S. De Truchis CSJ
17.00 – W intencji osób udzielających się charytatywnie – ks. S. Matiukiewicz. Chór łączony par. św. Józefa, kier. P. Grigonis, I. Gerikaitė

Sobota, 17 listopada
Dekanat Nowej Wilejki
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Mackiewicz
09.00 – W kościele – ks. J. Makarczyk OFM Conv. Chór RPZPiT „Wileńszczyzna”, kier. N. Sosnowska
13.00 – W intencji rodziny i uchodźców – ks. E. Kirstukas. Schola par. św. Ducha, kier. E. Ivanauskienė
15.00 – W intencji pielgrzymów i wiernych z Białorusi (w języku białoruskim) – arcybiskup T. Kondrusiewicz
17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku rosyjskim) – ks. A. Gudaitis SJ
17.00 – W intencji młodzieży i harcerzy – biskup A. Poniškaitis. Chórek ZHPnL, kier. A. Głuchowska
22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

Niedziela, 18 listopada
Główny dzień Odpustu
06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. D. Narkun
09.00 – W kościele – ks. M.A. Dettlaff OFM Conv. Schola Franciscana, kier. A. Dacewicz
13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie – celebrują arcybiskup P.L. Quintana i biskupi Litwy. W intencji Ojczyzny Litwy. Zespół „Stella Spei”, kier. I. Jurewicz

17.00 – W intencji uczestników Odpustu – ks. A. Szuszkiewicz. Schola par. św. Teresy, kier. W. Dadeła. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim (Polska), kier. orkiestry Zdzisław Sęk, kapelmistrz Michał Rydzik.Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
Kościół św. Teresy w Wilnie i kaplica Ostrobramska
10–18 listopada 2018 r.

Data: 
10.11.2018 - 06:30 - 18.11.2018 - 06:30