Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej


Fot. ausrosvartai.lt
W dniach od 8 do 16 listopada 2014 r., w kościele św. Teresy w Wilnie (ul. Aušros vartų 14, Wilno) i Kaplicy Ostrobramskiej będzie obchodzone najbardziej uroczyste święto Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia - Święto Opieki. Hasłem odpustu są w tym roku słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Jana "Aby radość wasza była pełna".
Od 1735 r. w drugim tygodniu listopada zaczęto obchodzić Święto Opieki Matki Boskiej. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 r. papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, tym samym udzielając członkom bractwa odpustów. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do bractwa i w Święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu Święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust kończył się uroczystym odśpiewaniem litanii, któremu przewodziła orkiestra miejska. Odpust opieki Matki Boskiej obchodzony jest obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca. 

Co roku Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej gromadzą tysiące wiernych. Katolicy przybywają, by oddać pokłon Tej, co w Ostrej świeci Bramie, podziękować za opiekę i łaski, wyrazić swoje prośby i błagania.

Program 

Od 8 do 16 listopada br. każdego dnia oktawy Opieki Matki Miłosierdzia
W kaplicy
6.30 - msza św.
15.00 - msza św. w językach obcych
16.30 - różaniec
W kościele
7.45 - godzinki
8.30 - modlitwa za kapłanów
9.00 - msza św.
13.00 - msza św.
17.00 - msza św.
W krypcie kościoła
15.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

8 listopada, sobota, inauguracja odpustu 
9.30-14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
10.00 - mszy św. nie będzie
13.00 - msza św. celebrowana przez ks. E. Dukiela w kaplicy przy otwartym oknie
15.00 - msza św. dla dorosłych celebrowana przez kapelanów szpitalnych ks. R. Šiūlysaks. A. Smalstys i innych
16.30 - różaniec w kaplicy
19.00 - modlitwa za miasto Wilno

9 listopada, niedziela, dekanat Wilno
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. M. Bogdanowicza
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. P. Chudzika
9.30-14.30 - kaplica zamknięta
13.00 - w kaplicy msza św. przy otwartym oknie celebrowana przez kardynała A. J. Bačkisa
15.00 - w kaplicy msza św. w języku rosyjskim celebrowana przez o. S. Ivanovsa
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. M. Grabowskiego

10 listopada, poniedziałek, dekanat Nowa Wilejka
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. J. Matusewicza
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. R. Pieciuna
13.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. prał. dziek. W. Górlickiego
15.00 - w kościele msza św. dla dzieci celebrowana przez ks. A. Gaiczewskiego
15.00 - w kaplicy msza św. w języku hiszpańskim celebrowana przez ks. dr. F. de Borja Armada
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. P. Palula

11 listopada, wtorek, dekanat Kalwaryjski 
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. lic. H. Naumowicza
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. M. Gładkiego
13.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. dziek. R. Wilkiela
15.00 - w kaplicy msza św. w języku białoruskim celebrowana przez ks. P. Giedrojcia
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. J. Aszkiełowicza

12 listopada, środa, dzień osób duchownych

6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. R. Kuczko
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. T. Jasińskiego
10.00-11.00 - kaplica zamknięta
13.00 - w kościele msza św. celebrowana przez o. S. Brzozeckiego
15.00 - w kościele msza św. dla osób konsekrowanych w języku litewskim celebrowana przez o. A. Malakauskisa
15.00 - w kaplicy msza św. w języku ukraińskim celebrowana przez o. P. P. Jachimieca
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. dla młodzieży

13 listopada, czwartek, dekanaty Święciany i Troki
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. T. Švedavičiusa
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. A. Andrzejewskiego
13.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. M. Balcewicza
15.00 - w kaplicy msza św. w języku włoskim celebrowana przez ks. A. Barelli
15.00 - w kościele dla wojska Litewskiego w języku litewskim celebrowana przez apb. G. Grušasa
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. lic. J. Witkowskiego

14 listopada, piątek, dekanaty Soleczniki i Orany 
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. J. Mackiewicza
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. Sz. Wikło
13.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. prał. dziek. W. Wołodkowicza
15.00 - w kaplicy msza św. w języku francuskim celebrowana przez o. P. K. Cazali
15.00 - w kościele msza św. dla pielgrzymów z Białorusi
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. lic. M. Dowdę

15 listopada, sobota, dekanat Ignalina

6.00 - w krypcie kościoła początek 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. dr. W. Michałowskiego
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. prof. St. Koczwarę
13.00 - w kościele msza św. dla nauczycieli celebrowana przez ks. Z. Bochniaka
15.00 - w kaplicy msza św. w języku niemieckim celebrowana przez ks. H. F. Fischer
15.00 - w kościele msza św. dla nauczycieli w języku litewskim celebrowana przez ks. dr. V. Soloveja
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. lic. A. Szuszkiewicza

16 listopada, niedziela, dekanat Wilno 
6.30 - w kaplicy msza św. celebrowana przez ks. J. Czarniawskiego
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. M. Marszałka
9.30-14.30 - kaplica zamknięta
13.00 - w kaplicy mszę św. celebrują biskupi Litwy, apb. G. Grušas, apb. T. Kondrusiewicz
15.00 - w kaplicy msza św. w języku angielskim celebrowana przez ks. dr. J. F. Peternal
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. celebrowana przez ks. W. Bogdziewicza
22.00 - w krypcie kościoła zakończenie 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu

Każdego dnia oktawy msza św. o 13.00 będzie transmitowana w Radiu "Znad Wilii" 103,8 FM.

Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
Kościół św. Teresy w Wilnie i Kaplica OstrobramskaData: 
08.11.2014 - 06:30 - 16.11.2014 - 22:00

Komentarze

#1 Za Mickiewiczem - jeszcze

Za Mickiewiczem - jeszcze dzisiaj wielu Polaków na Litwie w w dzisiejszej Polsce- zwraca się ,, Pod Twoją opiekę ...., Piękny wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej m.in. istnieje w miejscu wiecznego spoczynku profesorostwa Czeżowskich i ich ukochanej jedynej córki w Toruniu . Prof.Tadeusz Czeżowski - prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie , po wojnie Mikołaja Kopernika w Toruniu , w czasie wojny aresztowany przez Saugumę litewską 16 września 1943 r.jako zakładnik po zabójstwie sługusa litewskiego niemieckich okupantów Marianasa Podabasa- to wtedy Litwini zastrzelili 10 zakładników polskich w tym kliku profesorów USB- szczęśliwie prof. Czeżowski został zwolniony przez siepaczy litewskich .

#2 Moja Matka Boska

Moja Matka Boska

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.