Oko dziennikarza, oko artysty


Fot. wilnoteka.lt
O tym, jak ważne w profesjonalnym dziennikarstwie jest twórcze podejście do życia, nuta wyobraźni, odwaga i wrażliwość, przypomnają warsztaty dziennikarskie dla polsko-litewskiej młodzieży, które trwają od 9 do 14 września w Kłajpedzie. Projekt dziennikarski dla młodzieży pt. „Young journalists have their say” jest finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
W projekcie dziennikarskim „Young journalists have their say” (Młodzi dziennikarze mają głos / Jaunieji žurnalistai turėti balso) uczniowie i nauczyciele porozumiewają się wyłącznie w języku angielskim. Bierze w nim udział po ośmiu uczniów z każdej ze szkół - z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wieprzu oraz litewskiej Szkoły Średniej w Poniewieżu - oraz po dwóch nauczycieli z każdej placówki. Głównym celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dziennikarstwa prasowego i dziennikarstwa internetowego. Na warsztatach uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności w tworzeniu magazynów prasowych, tworzeniu stron internetowych, dowiedzą się, jak założyć szkolny periodyk, blog lub tworzyć informacje na strony internetowe. Uczniowie pracują w grupach. Posiłkują się w pracy pytaniami pomocniczymi, takimi jak: Kto jest odbiorcą czasopisma/strony? Czy odbiorca jest masowy czy niszowy? Jak dobrze go znacie? Jak możecie go poznać? Jak chcecie do niego dotrzeć? Nigdy nie można zapominać, że pisze się dla kogoś, zatem trzeba znać swoją grupę docelową.

W ramach rozrywkowej części projektu młodzież zwiedzi również Mierzeję Kurońską, która ze względu na wartość kulturową wpisana jest przez UNESCO na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości.

Celem projektu jest nie tylko rozwijanie swobodnego porozumiewania się, szlifowania umiejętności dziennikarskich i poprawa polsko-litewskich stosunków, ale pomoc młodzieży w rozwijaniu umiejętności zauważania spraw ważnych i ciekawych.

 Na podstawie: gimnazjumkonto.pl, inf.wł.