Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI


Fot. na podstawie facebook.com
Szanowni Państwo! Jesteśmy organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. Patronat duchowy nad konkursem objęła Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI. Tytuł Honorowego Członka Jury pełniącego funkcję przewodniczącego przyjął człowiek wyjątkowy - o. Andrzej Madej OMI - oblat, poeta oraz przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie.
Warto zaznaczyć, że niedawno oblat otrzymał miano „patrona na czas pandemii” na Ukrainie, ponieważ z wielkim poświęceniem niósł pomoc chorym i umierającym w czasie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942r.  

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim zakonnikiem i męczennikiem chrześcijańskim. Urodził się w Radzionkowie. Należał do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Data i miejsce śmierci: 6 grudnia 1943, Karpiłówka, Białoruś.

5 czerwca 2001 r. o. Ludwik Wrodarczyk OMI został odznaczony medalem oraz dyplomem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie za ratowanie Żydów. Ojciec Ludwik Wrodarczyk był jeszcze niedawno patronem gimnazjum w swoim rodzinnym mieście (do czasu reformy systemu oświaty). Ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej.
 
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia. Konkurs jest skierowany do osób piszących w języku polskim, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji