Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”


Fot. dziennikarze.org
20-22 września 2019 r. w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” pod tytułem „W trosce o zdrowie rodziny – nowoczesność w medycynie” organizowana przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”.

23 września, tuż po obradach w Olsztynie, na Uniwersytecie w Kownie w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się seminarium pt. „Litwinka i Polka w Europie”. 


„Polka w Europie” to największa ogólnopolska konferencja dla polskich mediów, organizowana cyklicznie od 2002 roku. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”, zrzeszające dziennikarzy zajmujących się profilaktyką i ochroną zdrowia.

Celem konferencji jest zaznajomienie uczestników z systemem ochrony zdrowia, popularyzacja wiedzy dotyczącej profilaktyki, nowoczesnych metod i kosztów leczenia, w szczególności chorób cywilizacyjnych. Takie spotkania przedstawicieli prasy ogólnopolskiej i regionalnej oraz stacji radiowych i telewizyjnych z całej Polski sprzyjają nawiązaniu nowych kontaktów, co owocuje efektywnym dotarciem do opinii publicznej i powoduje wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia.

Dotychczas spotkania informacyjno-naukowe odbyły się w następujących miastach:

 • 2002 – Szczecin i Kopenhaga,
 • 2003 – Szczecin, Malmo, Oslo i Kopenhaga,
 • 2004 – Szczecin i Bruksela,
 • 2005 – Gdańsk, Sztokholm i Helsinki,
 • 2006 – Gdańsk, Sztokholm i Tallin,
 • 2007 – Gdańsk, Sztokholm i Ryga,
 • 2008 – Gdańsk, Sztokholm i Uppsala,
 • 2009 – Lublin, Zamość i Lwów,
 • 2010 – Białystok, Druskienniki i Wilno,
 • 2011 2011 – Wieliczka, Kraków i Budapeszt,
 • 2012 – Poznań i Berlin,
 • 2013 – Gdańsk, Gdynia, Sztokholm i Uppsala,
 • 2014 – Szczecin, Świnoujście i Kopenhaga,
 • 2015 – Katowice, Ustroń, Pieszczany i Bratysława,
 • 2016 – Wrocław, Kudowa Zdrój i Praga,
 • 2017 – Kraków i Wiedeń,
 • 2018 – Rzeszów i Lwów.

Dotychczasowi patroni i partnerzy konferencji to między innymi: Ministerstwo Zdrowia, uniwersytety medyczne, Kancelaria Premiera, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. „Polkę w Europie” wspierają także organizacje samorządowe i branżowe takie jak: Okręgowe Izby Lekarskie, Infarma, Izba Gospodarcza, Polska Izba Ubezpieczeń, EGA, EFFPIA.

Tematy poruszane w czasie Konferencji „Polka Europie” i wnioski z dyskusji znajdują odzwierciedlenie w artykułach prasowych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych dziennikarzy uczestniczących w konferencji. 

Informacja o Stowarzyszeniu Dziennikarzy dla Zdrowia  

Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”
Olsztyn
20-22 września 2019 r.
Kowno
23 września 2019 r.

Data: 
20.09.2019 - 10:00 - 22.09.2019 - 15:00