Ogłoszono ogólnokrajowy ranking szkół


Fot. www.wilnoteka.lt
"Kurier Wileński", 11 sierpnia
Tygodnik „Veidas” po raz ósmy ogłosił ranking najlepszych gimnazjów i szkół średnich Litwy. W czołówce tradycyjnie znalazły się elitarne placówki oświatowe Kowna i Wilna. Tymczasem wśród polskich szkół w Wilnie i na Wileńszczyźnie w tym roku najwyższą notę otrzymała Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Egliszkach.
Spośród 462 rankingowanych gimnazjów i szkół średnich szkoła w Egliszkach znalazła się aż o 20 pozycji wyżej niż ubiegłoroczna liderka wśród szkół polskich — Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach. W tym roku jest aż na 426 pozycji, tymczasem w ubiegłym roku szkoła w Egliszkach była w końcówce, dopiero na 450 miejscu.

W sporządzonym przez tygodnik „Veidas” rankingu gimnazjów i szkół średnich na Litwie w roku 2011 najlepiej ocenione zostało Wileńskie Liceum, które wyprzedziło ubiegłorocznego lidera Gimnazjum Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego. W tym roku gimnazjum to uplasowało się na drugim miejscu.

Do pierwszej piątki trafiły również Wileńskie Gimnazjum Jezuickie i Gimnazjum Żyrmunajskie w Wilnie oraz Gimnazjum im. Juozasa Balčikonisa w Poniewieżu.

Ze szkół polskich w pierwszej setce znalazło się podobnie jak w roku ubiegłym siedem placówek. W tym roku powód do dumy ma Wilno, w odróżnieniu od roku ubiegłego, kiedy to prym wiódł rejon wileński. Tym razem do setki trafiło pięć placówek z Wilna i dwie z rejonu wileńskiego: Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Egliszkach zajmuje wysokie 20 miejsce, wileńska Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli plasuje się na 41 miejscu (w ubiegłym roku była zaledwie na 249), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie — na miejscu 54 (w ub. roku zajmowało 274 lokatę), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie — na 57 (w ub. r. było 60), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie zajmuje w tym roku 69 miejsce (w ub. r. miało 54 lokatę), Szkoła Średnia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie jest na miejscu 92 (była na 99), Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego — na 99 pozycji (była zaledwie na 322).

Zdaniem dyrektora wileńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II Adama Błaszkiewicza, które stale jest w setce najlepszych szkół na Litwie, jedynie czołowe miejsca w rankingu odzwierciedlają rzeczywisty poziom nauczania w szkole, bo na pozostałych miejscach w rankingu szkoły mogą znaleźć się przypadkowo i zajmowana lokata nie może w pełni odzwierciedlać realnego stanu rzeczy.

— Ranking nie uwzględnia liczby uczniów, dlatego wysoką ocenę może mieć szkoła, która ma niewielu maturzystów, a której wszyscy dostali się na studia. Nie uwzględnia się również tego, że niektóre gimnazja na podstawie konkursu wybierają sobie najlepszych uczniów. Dlatego żeby mieć jakąś opinię o szkole, trzeba przejrzeć wyniki rankingów z kilku lat. I wtedy będziemy mieli prawdziwy obraz. Szkoła, która ma naprawdę wysoki poziom nauczania, potrafi utrzymać pozycję, nie odnotowuje drastycznych spadków — uważa dyrektor gimnazjum.

Z wyników rankingu cieszy się Alina Ciesiul, wicedyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, które od kilku lat wchodzi do pierwszej setki rankingu.

— Bardzo czekaliśmy na wyniki. I cieszymy się, że są właśnie takie. To motywuje i daje dodatkowy bodziec. Mamy bliskich sąsiadów, czyli inne placówki oświatowe, a więc — konkurencję, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać wysoki poziom nauczania. Rodzice zwracają na to uwagę, kiedy decydują się, do jakiej szkoły oddać dziecko — powiedziała wicedyrektor.

Jak podkreśliła, wyniki rankingu, czyli wysokie pozycje polskich gimnazjów w nim, po raz kolejny dają do namysłu rodzicom Polakom, że polska szkoła daje doskonałą wiedzę, na pewno nie gorszą niż litewska, jak o tym próbują nas przekonać władze kraju.

Polskie gimnazjum w Niemenczynie po raz kolejny jest tego dowodem. W tym roku uplasowało się na 69 pozycji, podczas gdy litewskie gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie — dopiero na 142.

Takie przykłady można by mnożyć. Na przykład polska Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w podwileńskich Kowalczukach o prawie 100 punktów wyprzedza litewską szkołę z tejże miejscowości. Polska szkoła ma lepsze wyniki niż litewska również w Rudominie. W tegorocznym rankingu Gimnazjum im. F. Ruszczyca zajmuje 237 lokatę, podczas gdy litewskie gimnazjum „Ryto” — 317. Spora różnica dzieli polską Szkołę Średnią im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, która okazała się na 195 miejscu z kolei konkurencyjne litewskie Gimnazjum im. M. Šimelionisa w Landwarowie, znalazło dopiero na 359 miejscu.

Ranking został sporządzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych i rekrutacji na studia w roku ubiegłym. Nie zostały do niego wciągnięte szkoły, które w 2009 r. nie miały klas maturalnych.

W tym roku ranking dostarczył gimnazjalistom i ich rodzicom więcej informacji niż w latach poprzednich. Tym razem 477 gimnazjów i szkół średnich na Litwie dziennikarze tygodnika oceniali nie tylko według tego, ilu absolwentów szkoły dostało się na studia wpisane przy składaniu dokumentów jako pierwsze, a także ilu wyjechało na studia za granicę, ale również uwzględnili wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Podczas sporządzania rankingu uwzględniono wyniki z czterech najpopularniejszych wśród maturzystów egzaminów: języka litewskiego, matematyki, historii i języka obcego.

Zamierzano również uwzględnić średnią wyników egzaminów maturalnych każdej z ocenianych szkół, jednak Narodowe Centrum Egzaminacyjne odmówiło udzielenia takiej informacji.