Ogłoszono laureatów Litewskiej Nagrody Narodowej Kultury i Sztuki


Fot. lrkm.lrv.lt
Ministerstwo Kultury Litwy ogłosiło w czwartek, 6 grudnia, laureatów Litewskiej Nagrody Narodowej Kultury i Sztuki. W tym roku nagrodzonych zostało sześciu twórców.
Zgodnie z decyzją Narodowej Komisji ds. Kultury i Sztuki w tym roku laureatami Litewskiej Nagrody Narodowej zostali pisarz Vytautas Martinkus – za głębię literatury intelektualnej, dyrygentka Mirga Gražinytė – za siłę muzycznych interpretacji i rozsławienie Litwy, pisarz i dramaturg Marius Ivaškevičius – za odważne wejście literatury w teatr, operator filmowy Audrius Kemežys – za utalentowaną i wnoszącą duchowe światło sztukę operatorską, aktor Darius Meškauskas – za harmonijne łączenie improwizacji z psychologiczną pracyzją oraz artysta wizualny Artūras Raila – za formowanie niezależnej kultury wizualnej.

Komisja Litewskiej Nagrody Narodowej Kultury i Sztuki w tym roku oceniała działania czterdziestu kandydatów zgłoszonych oddolnie przez instytucje i organizacje społeczne działające w obszarze kultury i sztuki. Z tej grupy komisja wybrała początkowo 12 osób.   

W skład komisji, której przewodniczy literaturoznawca Viktorija Daujotytė-Pakerienė weszli kompozytor i dyrygent Vaclovas Augustinas, architekt Audrius Ambrasas, aktor Juozas Budraitis, muzykolog Jūratė Katinaitė, teatrolog Ramunė Marcinkevičiūtė, filozof Nerijus Milerius, rzeźbiarz i twórca filmowy Deimantas Virgilijus Narkevičius, literaturoznwca Jūratė Sprindytė, reżyser filmowy Audrius Stonys oraz badaczka sztuki Jūratė Tutlytė.

Nagroda co roku przyznawana jest twórcom najbardziej znaczących dzieł z obszaru kultury i sztuki, stworzonych na Litwie lub przez Litwinów poza granicami kraju w ciągu ostatnich siedmiu lat, jak również za dzieła całego życia.  

Tradycyjnie nagrody w postaci dyplomów i odznaczeń wręczane są w Dniu Odbudowy Państwa Litewskiego.

Na podstawie: lrkm.lrv.lt