Ogłoszono kandydatów do tytułu „Polak Roku 2022”


Fot. kurierwilenski.lt/Marian Paluszkiewicz
We czwartek, 10 listopada, do wiadomości publicznej podane zostały nazwiska kandydatów do tytułu „Polak Roku 2022”. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna 25. edycja plebiscytu ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie.
We wtorek, 8 listopada do redakcji „Kuriera Wileńskiego” przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu Polaka Roku z poprzednich edycji plebiscytu.

W obradach udział wzięli: Anna Adamowicz, Krystyna Dzierżyńska, Antoni Jankowski, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Edyta Tamošiūnaitė, Edward Trusewicz, s. Michaela Rak. Ks. prałat Wojciech Górlicki głosował zdalnie.

W spotkaniu uczestniczył także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski. Kapituła ze zgłoszonych przez Czytelników 20 kandydatów w tajnym głosowaniu wyłoniła 10 finalistów.

Oto finałowa dziesiątka:

Krystyna Adamowicz — wileńska dziennikarka, była wieloletnia zastępczyni redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego”, społeczniczka, prezes Towarzystwa Absolwentów „Zawsze wierni »Piątce«”

Adam Błaszkiewicz — dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie 

Ewelina Gancewska — piosenkarka, studentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, uczestniczka tegorocznej edycji programu telewizyjnego „The Voice of Poland”

Rafał Jackiewicz — saksofonista, producent muzyczny, kompozytor

Renata Krasowska — dyrektorka Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu

Zbigniew Lewicki — skrzypek, koncertmistrz Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej, członek zespołu „Kapela wileńska”

Henryk Mażul — poeta, dziennikarz polskich mediów na Litwie

Jarosław Narkiewicz — przewodniczący Rady Polonii Świata, wiceprezes AWPL-ZChR i ZPL, prezes Oddziału Trockiego ZPL

kpt. Stanisław Poźniak — prezes Klubu Weteranów AK na Wileńszczyźnie

ls. Szymon Wikło — proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie.

Jak informuje „Kurier Wileński”,  na kandydatów można głosować do 31 grudnia br. 

Głosując należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”: ul. Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2022”.

Kupony można przysyłać w nieograniczonej liczbie, ale nie mogą być kserowane. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie również będzie ustawiona skrzynka, do której można będzie wrzucać kupony.

Czytelnicy proszeni są o podanie swoich nazwisk, wśród nadsyłających kupony zostaną bowiem rozlosowane specjalne nagrody.

Na podstawie: kurierwilenski.lt