Oficjalne otwarcie Instytutu Polskiego w Tbilisi


Marszałek M. Kuchciński dokonuje oficjalnego otwarcia Instytutu Polskiego w Tbilisi, fot twitter.com/kancelariasejmu
W poniedziałek, 5 listopada, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński z polską delegacją wziął udział w odsłonięciu tablicy Instytutu Polskiego w Tbilisi. Placówka została powołana do życia 26 maja tego roku. Podczas trwającej wizyty marszałka w Gruzji nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Instytut Polski w Tbilisi to dwudziesty piąty Instytut Polski na świecie.





Marszałek Marek Kuchciński zwrócił uwagę na symboliczną datę powołania placówki. „Minister Spraw Zagranicznych podjął tę decyzję 26 maja 2018 roku, czyli w setną rocznicę Wielkiej Deklaracji Niepodległości Gruzji” – powiedział Kuchciński.

W uroczystości oficjalnego otwarcia instytutu wzięli udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, ze strony gruzińskiej – przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.

Instytut Polski w Tbilisi będzie zajmował się promocją kultury, a także wspomagał polską ambasadę w Gruzji. Marek Kuchciński dodał, że placówka może pomóc Gruzji w integracji z Europą. „Traktujemy to jako symboliczny dar dla Gruzinów i dla Gruzji, życząc pomyślności w umacnianiu suwerenności oraz w ich stanowczym dążeniu do integracji z całą Europą” – powiedział Marek Kuchciński.

Instytuty polskie to placówki dyplomatyczne MSZ, mające na celu rozwijanie bilateralnych stosunków w dziedzinie szeroko rozumianej dyplomacji publicznej i kulturalnej. Instytuty współpracują z szeregiem polskich instytucji kultury i nauki, działając na rzecz upowszechniania osiągnięć polskiej kultury, nauki i sportu.

Oficjalna inauguracja działalności Instytutu Polskiego w Tbilisi odbyła się w Parlamencie Gruzji. Elementem uroczystości towarzyszących powołaniu Instytutu było też otwarcie w poniedziałek, 5 listopada, sali sztuki i literatury polskiej im. Henryka Hryniewskiego w Bibliotece Narodowej Parlamentu Gruzji.

W sali zostanie udostępniony bogaty księgozbiór dotyczący Polski i polskiej kultury, będą w niej również odbywały się kursy języka polskiego.

Sala nosi imię wybitnego polskiego artysty działającego na terenie Gruzji i otwarta zostanie w osiemdziesiątą rocznicę jego tragicznej śmierci. Henryk Hryniewski padł ofiarą terroru stalinowskiego i został rozstrzelany w ramach tzw. akcji polskiej w 1938 roku.

Na podstawie: IAR, instytutpolski.org