Odszedł Ks. Prof. Roman Dzwonkowski SAC


Nekrolog autorstwa min. Jana Dziedziczaka
Na koniec roku zaskoczyła nas smutna wiadomość o odejściu ks. prof. Romana Dzwonkowskiego, niezwykle zasłużonego dla Kościoła polskiego na Wschodzie. Poniżej zamieszczamy nekrolog Ks. Profesora autorstwa ministra Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Z głębokim smutkiem żegnam

Ks. Prof. Romana Dzwonkowskiego SAC


Odszedł od nas przyjaciel i duszpasterz Polaków na Wschodzie

Opiekun i badacz historii Kościoła katolickiego na Wschodzie

Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie i seminarium duchownego w Gródku Podolskim na Ukrainie

Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

Jeden z założycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Obrońca Dobrego Imienia Polski i Polaków

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz odznaką honorową MSZ Bene Merito – za działalność wzmacniającą pozycję Polski
na arenie międzynarodowej


Księdza Profesora zapamiętamy jako człowieka modlitwy i czynu

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom

składam najgłębsze wyrazy współczucia


Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą