Odsłonięto tablicę poświęconą braciom Narutowiczom


Tablica poświęcona braciom Narutowiczom w Telszach, fot. facebook.com/Lenkijosinstitutas
W Telszach na Żmudzi upamiętniono braci Narutowiczów - Stanisława, sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 i Gabriela, pierwszego prezydenta Polski. W piątek, 8 czerwca, na ścianie katedry telszańskiej zawisła poświęcona im tablica pamiątkowa. Inicjatywę polskiego historyka dra Jana Skłodowskiego wsparł Senat RP (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”) oraz Samorząd Rejonu Telszańskiego.Tablicę – z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę, w dwóch językach – „pamięci synów ziemi żmudzkiej, urodzonych w Telszach, ochrzczonych w tej świątyni” poświęcili „Litwini i Polacy, Samorząd Rejonu Telszańskiego i Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Odsłonięcie tablicy jest naszym wyrazem uznania dla działalności braci Narutowiczów, uczczeniem pięknych rocznic historycznych naszych państw, a także ilustracją relacji polsko-litewskich na początku XX wieku” – powiedział mer Samorządu Rejonu Telszańskiego Petras Kuizinas.

Mer wskazał, że: „tablica na murach świątyni, licznie odwiedzanej przez wiernych i turystów, przyczyni się do utrwalania pamięci historycznej”.

W ceremonii odsłonięcia tablicy oraz w okazjonalnej konferencji naukowej uczestniczyli też m.in. biskup ordynariusz diecezji telszańskiej Kęstutis Kėvalas, jak również – dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

„W tym roku zarówno Polska, jak i Litwa obchodzą setną rocznicę odzyskania niepodległości. To doskonała okazja, żeby przypomnieć nam wszystkim, a szczególnie młodzieży, osoby, które przyczyniły się do odzyskania wolności. Stanisław i Gabriel Narutowiczowie – bracia, jak to ładnie zapisano na tablicy – odegrali znaczącą rolę w historii obu naszych państw. Chociaż każdy z nich wybrał inną drogę, to ich postawa jest dla nas przykładem, jak można i trzeba kochać ojczyznę i wolność...” – powiedział M. Łapczyński.

Przemówienie podczas konferencji wygłosił przybyły na zaproszenie mera rejonu telszańskiego były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Z inicjatywą wmurowania tablicy wystąpił dr Jan Skłodowski, badacz historii Kresów. Ideę wsparła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP oraz samorząd telszański. Odsłonięcia dokonano w ramach odbywającego się Święta Stolicy Żmudzi Telsz.


Tablica poświęcona braciom Narutowiczom w Telszach, fot. facebook.com/Lenkijosinstitutas

Odsłonięcie tablicy poświęconej braciom Narutowiczom nie jest jedynym akcentem upamiętniającym tych dwóch zasłużonych dla niepodległości Litwy i Polski działaczy politycznych.

W ramach obchodów stulecia niepodległości Litwy w lutym br. na zewnętrznej ścianie Gimnazjum im. Stanisława Narutowicza w Olsiadach w rejonie płungiańskim na Żmudzi odsłonięto portret jego patrona.  

Stanisław Narutowicz urodził się 2 września 1862 roku. Zmarł śmiercią samobójczą w Kownie 31 grudnia 1832 roku. Jest pochowany w Olsiadach w rejonie płungiańskim.

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 roku. Zmarł śmiercią tragiczną w Warszawie 16 grudnia 1922 roku.

Jedni historycy jako miejsce urodzenia obu braci podają dwór rodzinny w Brewikach w rejonie telszańskim, inni - w oparciu o wspomnienia Joanny Billewiczówny-Narutowiczowej, żony S. Narutowicza - Telsze. Obaj zostali ochrzczeni w katedrze telszańskiej.

Na podstawie: PAP, facebook.com/Lenkijosinstitutas