Odsłonięcie pomnika żołnierzom Wojska Polskiego w Podbrzeziu


Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu. Fot. wilnoteka.lt
W ramach 100-lecia odzyskania niepodległości Polski odbędzie się odsłonięcie pomnika żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej w gminie Podbrzezie, woj. wileńskie. Rozpoczęcie 19 sierpnia 2018 r. o godz. 12.15 mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu.


Wojna polsko-bolszewicka
 – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską (II RP) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR), dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi rosyjskiej partii bolszewików.

Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919–1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, Bitwa Warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i bitwa nad Niemnem.

12 października 1920 delegacja Sejmu RP i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu RFSRR zawarły w Rydze zawieszenie broni (weszło w życie 18 października), a 18 marca 1921, również w Rydze, podpisany został pokojowy traktat ryski, który wytyczył granicę polsko-radziecką. Do agresji ZSRR na Polskę (1939) traktat regulował stosunki pomiędzy II Rzecząpospolitą a RFSRR, a następnie (od 1922) z ZSRR.Odsłonięcie pomnika żołnierzom Wojska Polskiego
Podbrzezie
19 sierpnia 2018 r., o godz. 12.15

Data: 
19.08.2018 - 12:15