Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy


fot. organizatorów
W pierwszym tygodniu września Troki zapraszają wszystkich do spotkania przy cudownym obrazie Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. W bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach od 1 do 8 września będzie trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej, na który co roku przybywają pielgrzymi i goście nie tylko z diecezji wileńskiej, lecz także z całej Litwy i z zagranicy.


31 sierpnia, poniedziałek

 • 19.00 – Początek odpustu. Uroczyste nieszpory

1 września, wtorek
Maryjo – Panno roztropna, miej w opiece zdobywających wiedzę i ich pedagogów
Dzień pielgrzymowania dekanatu orańskiego

 • 10.00 – Módlimy się o łaski Boże dla rozpoczynającego się odpustu
 • 12.00 – Módlimy się za uczniów, studentów i ich pedagogów

Wieczór pielgrzymów z parafii Grzegorzewa i Rykontów

 • 17.00 – Modlimy się o chęć zobowiązania się zachowywania wskazówek „Laudato si”
 • 19.00–Modlimy się o łaskę patrzenia na ten świat bardziej roztropnymi oczyma

2 września, środa
Maryjo – Matko nadziei, miej w opiece cierpiących i tych którzy utracili nadzieję
Dzień pielgrzymowania dekanatu święciańskiego i ignalińskiego

 • 10.00 – Módlmy się za cierpiących z powodu ubóstwa, bezrobocia i odłączenia
 • 12.00 – Módlmy się o nadzieję w Chrystusie dla świata jej potrzebującego

Wieczór pielgrzymów z parafii Wojdat i Czarnego Boru

 • 17.00 – Módlmy się o rozpoznanie współcierpiącego Chrystusa w chwilach próby
 • 19.00 – Módlmy się o zdolność człowieka do życia w harmonii z bliźnim i z otoczeniem

3 września, czwartek
Maryjo – Królowo Wszystkich Świętych, miej w opiece księży i osoby konsekrowane
Dzień pielgrzymowania dekanatu Nowej Wilejki

 • 10.00 – Módlmy się o dojrzałe powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego
 • 12.00 – Módlmy się o wstawiennictwo Maryi dla biskupów, kapłanów i seminarzystów

Wieczór pielgrzymów z parafii Landwarowa

 • 17.00 – Módlmy się o zdolność podczas liturgii objęcia świata w innym wymiarze
 • 19.00 – Módlmy się o wstawiennictwo świętych dla braci i sióstr zakonnych
 • Od 20.00 – nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do mszy św. o 07.00

4 września, piątek
Maryjo – Matko Miłosierdzia, miej w opiece chorych i odrzuconych
Dzień pielgrzymowania II wileńskiego dekanatu

 • 07.00 – Módlmy się za rodzinę Radia Maryja, ofiarodawców, wolontariuszów, pracowników i słuchaczów
 • 10.00 – Módlmy się za cierpienia stworzeń tego świata
 • 12.00 – Módlmy się o światło pobudzające nas do opieki przyrodą i biednymi

Wieczór pielgrzymów z parafii Starych Trok i Porudomina

 • 17.00 – Módlmy się za medyków i wszystkich opiekujących się chorymi
 • 19.00 – Módlmy się za świat cierpiący na skutek pandemii

5 września, sobota
Maryjo – Królowo Wszystkich Stworzeń, wstaw się za swoimi dziećmi

 • 08.00 – Młodzieżowa pielgrzymka piesza od Ostrej Bramy do Trok

Dzień pielgrzymowania I wileńskiego dekanatu

 • 10.00 – Módlmy się o umiejętność uczenia się od Maryi prostoty i poddania się woli Bożej
 • 12.00 – Módlmy się o świadomość obowiązków chrześcijan wobec przyrody i Stworzyciela
 • 17.00 – Módlmy się o zwrócenie się do Boga Stwórcy i jedynego Gospodarza świata
 • 19.00 – Módlmy się o odpowiedzialność młodzieży za przyszłość świata
 • 20.30 – „Wieczorna niespodzianka na wodzie – świąteczne słowo i program kulturalny na statku”
 • Od 20.00 – nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do mszy św. o 10.00 

6 września, niedziela
Maryjo – Opiekunko Litwy, wstawiaj się za Litwą i jej narodem

 • 10.00 – Módlmy się za rodziny, byśmy w nich uczyli się szacunku dla stworzeń i Stworzyciela
 • 12.00 – Módlmy się o wstawiennictwo Opiekunki Litwy dla Ojczyzny i jej narodu
 • 17.00 – Módlmy się o odpowiedzialną opiekę nad nam powierzonym domem
 • 19.00 – Módlmy się o rozpoznanie Bożego oblicza w każdym stworzeniu

7 września, poniedziałek
Maryjo – Matko Dobrej Rady, miej w opiece władców Litwy i państw
Dzień pielgrzymowania kalwaryjskiego dekanatu

 • 10.00 – Módlmy się, by przyjmowane decyzje polityczne szanowały godność człowieka
 • 12.00 – Módlmy się za prezydenta Litwy, polityków i wszystkich opiekujących się przyszłością Litwy

Wieczór pielgrzymów z parafii Rudziszek i Połuknia

 • 17.00 – Módlmy się kierujących państwami, by podejmując decyzje opiekowali się światem
 • 19.00 – Módlmy się o łaskę przejścia od trwonienia do możności dzielenia się

8 września, wtorek. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Maryjo – Matko Chrystusa, miej w opiece parafie i wspólnoty
Dzień pielgrzymowania solecznickiego dekanatu

 • 10.00 – Módlmy się o przyjęcie niedzieli jako dnia, w którego centrum jest Eucharystia
 • 12.00 – Módlmy się za Kościół Litwy, by odważnie odpowiedział na wezwania Chrystusa
 • 18.00 – Uroczyste zakończenie odpustu. Msza św. na cześć Najświętszej Maryi Panny w jęz. łacińskim (w formie rytu rzymskiego)

Porządek nabożeństw w okresie odpustu
Msza święta

 • 10.00 i 17.00 – w języku polskim
 • 12.00 i 19.00 – w języku litewskim

Katechezy

 • 9.45 i 16.45 – w języku polskim
 • 11.45 i 18.45 – w języku litewskim

Modlitwa różańcowa

 • 9.20 – w języku polskim
 • 11.20 – w języku litewskim

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Codziennie 20.00-22.00
Z 3 na 4 września – nocna Adoracja (od 22.00 do 07.00 – transmisja przez Marijos Radijas)
Z 5 na 6 września – nocna Adoracja

Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy
Troki
1 do 8 września 2020 r.

Data: 
01.09.2020 - 10:00 - 08.09.2020 - 18:00