Odpust Matki Bożej Trockiej


Mat. prom. organizatorów
W pierwszym tygodniu września Troki zapraszają wszystkich do spotkania przy cudownym obrazie Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. W kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach od 1 do 8 września będzie trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej, który co roku odwiedzają pielgrzymi i goście nie tylko z diecezji wileńskiej, lecz także z całej Litwy i zagranicy.


31 sierpnia
19.00 – Rozpoczęcie odpustu. Uroczyste Nieszpory. Adoracja Najświętszego Sakramentu

1 września
Mario, Patronko Litwy, wstaw się za Ojczyzną i jej dziećmi
10.00 - modlimy się o pokój między zwaśnionymi państwami i narodami
12.00 - modlimy się o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny za Ojczyzną i jej mieszkańcami
17.00 - modlimy się za Prezydenta Litwy, Rząd i posłów na Sejm oraz wszystkich dbających o dobro Ojczyzny
19.00 - modlimy się za rodaków mieszkających poza granicami kraju
11.15–11.55 / 13.30–15.00 - Święto Kolorowych Uśmiechów

2 września
Mario, Matko łaski Bożej, miej w swej opiece wszystkich pozbawionych nadziei 
Dzień pielgrzymowania dekanatu orańskiego
10.00 - modlimy się o łaskę wiary dla szukających Boga, błądzących w drodze swej wiary, dla wprowadzonych w błąd i wątpiących
12.00 - modlimy się za ludzi cierpiących i nieznajdujących nadziei w Chrystusie

Wieczór pielgrzymów z Grzegorzewa i Rykont
17.00 - modlimy się za ludzi cierpiących z powodu uzależnień, a także ich bliskich
19.00 - modlimy się za kuszonych, prześladowanych i mordowanych chrześcijan  

3 września
Mario, Zwierciadło Sprawiedliwości, miej w swej opiece walczących za prawdę i sprawiedliwość 
Dzień pielgrzymowania dekanatów święciańskiego i ignalińskiego
10.00 - modlimy się za pracowników wymiaru sprawiedliwości i praworządności
12.00 - modlimy się o pokój dla świata nękanego niezgodą

Wieczór pielgrzymów z Wojdat i Czarnego Boru
17.00 - modlimy się za wojsko i wszystkich obrońców Ojczyzny
19.00 - modlimy się za kraje wyniszczone przez wojny i niezgodę 

4 września
Mario, Uzdrowienie Chorych, miej w swej opiece chorych i tych, którzy się nimi opiekują 
Dzień pielgrzymowania dekanatów nowowilejskiego i solecznickiego
10.00 - modlimy się o łaskę zrozumienia sensu sakramentu namaszczenia chorych
12.00 - modlimy się o wytrwałość dla chorych w znalezieniu sił i mocy płynącej z krzyża Chrystusa

Wieczór pielgrzymów z Rudziszek i Starych Trok
17.00 - modlimy się za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia
19.00 - modlimy się za wszystkich opiekujących się chorymi w domach oraz domach opieki 

5 września
Mario, Przybytku Ducha Świętego, miej w swej opiece Kapłanów i osoby konsekrowane 
Dzień pielgrzymowania dekanatu kalwaryjskiego
10.00 - modlimy się o łaskę dla seminarzystów, aby spotkali na swej drodze Żywego Chrystusa, poznali Go i żyli zgodnie z Jego nauką
12.00 - modlimy się o to, aby Duch Święty prowadził biskupów i kapłanów

Wieczór pielgrzymów z Landwarowa
17.00 - modlimy się o powołania do duchowieństwa i życia konsekrowanego
19.00 - modlimy się za siostry zakonne i braci zakonnych

6 września
Mario, Królowo rodzin, miej w swej opiece rodziny i dzieci
Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego II
10.00 - modlimy się o opiekę Matki Bożej nad sierotami i porzuconymi dziećmi
12.00 - modlimy się za rodziny, narzeczonych i wszystkich którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa, aby rozumieli wagę tego sakramentu i cenili otrzymaną przezeń łaskę

Wieczór pielgrzymów z Porudomina
17.00 - modlimy się za rodziny spodziewające się dzieci oraz rodziny niemogące doczekać się potomstwa
19.00 - modlimy się za wszystkie rodziny przeżywające trudne chwile, aby doświadczyły bezwarunkowego Miłosierdzia Bożego i znalazły swe miejsce we wspólnocie Kościoła 

7 września
Mario, Stolico Mądrości, miej w swej opiece młodzież i tych, którzy się nią opiekują 
Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego I
08.00 - piesza pielgrzymka młodzieżowa spod Ostrej Bramy do Trok
10.00 - modlimy się za pracowników systemu oświaty
12.00 - modlimy się o mądrość dla uczącej się młodzieży i wychowawców w nowym roku szkolnym i akademickim
17.00 - modlimy się za studentów, aby odkryli swoje powołanie zawodowe i miejsce w dalszym życiu
19.00 - modlimy się o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Bożą opiekę nad młodzieżą Litwy
20.00 - agapa
20.30 - wieczór radości
Od godz. 22.00 nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, do mszy porannej dnia następnego 

8 września, Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Mario, Matko Kościoła, miej w swej opiece parafie i wspólnoty
10.00 - modlimy się za misjonarzy i kraje misyjne
12.00 - modlimy się za Kościół na Litwie i w świecie
18.00 - uroczyste zakończenie odpustu. Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny po łacinie (w nadzwyczajnej formie) 

Porządek nabożeństw podczas odpustu:
Msze Święte
10.00 i 17.00 – w jęz. polskim
12.00 i 19.00 – w jęz. litewskim

Katechezy 
9.45 i 16.45 – w jęz. polskim
11.45 i 18.45 – w jęz. litewskim

Modlitwa różańcowa 
9.20 – w jęz. polskim
11.20 – w jęz. litewskim

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Codziennie w godzinach 20.00–22.00.
W nocy z 7 na 8 września – nocna adoracja

Odpust Matki Bożej Trockiej
Troki
1 do 8 września 2019 r.
Data: 
01.09.2019 - 10:00 - 08.09.2019 - 18:00